Angående RS-virus

2 nov 2021

Vi startar grupperna som planerat efter kontakt med smittskyddsenheten men tillåter att barn under 6 månader får skjuta upp starten till i januari när nästa kursomgång startar. Man måste ha meddelat detta senast den 5 nov för att vi ska kunna omorganisera. 

För er som väljer att ha kvar kursplatsen nu men inte vill gå de första lektionerna kommer vi att ha särskilda återsimlektioner under jullovet. För Ankor och Sjöstjärnor är detta inplanerat den 22 och 23 dec på förmiddagen i nivåanpassade grupper. Särskild information kommer att skickas till berörda om detta. 

 

2021-10-19

Region Uppsala har gått ut med rekommendation om att barn under 6 månader ska, om möjligt, hållas hemma de närmaste par veckorna. Detta för att den ökning av RS-virusinfektioner hos barn har kommit flera månader tidigare än normalt (peaken brukar vara senare under vintern). Förutom att ökningen kommer tidigare på året ligger sjukvården också efter gällande planerade operationer, varför personaltillgången är begränsad i Region Uppsala. 

I stort sett alla personer över 2 år har normalt redan haft en eller flera RS-virusinfektioner utan att veta om det. Det ter sig oftast som en vanlig förkylning med snuva, hosta och feber. I ovanliga fall kan det bli allvarligare så att man måste söka sjukvård. De som drabbas av det är har nästan alltid ökad sårbarhet av något slag. RS-virus smittar till skillnad från Coronaviruset inte genom luftsmitta utan vid mycket nära kontakter samt ytor. Därför är det ofta inom familjen som smittan sprids. Handtvätt är av största vikt.

Simskolan har kunnat hålla öppet under hela pandemin med stora anpassningar så att rekommendationer från FHM och smittskyddsenheten i Uppsala har följts. 

Vi har i och med rekommendationerna som kom igår eftermiddag i Uppsala varit i kontakt med smittskyddsenheten i Uppsala för att fråga om vi kan ta emot barn under 6 månader när första tillfället i vattnet är om 2-3 veckor. De svarar att de tror det men att man måste följa utvecklingen förstås.

Om rekommendationerna kvarstår kommer simlektionerna för nivå Anka (nybörjarkurser för barn under 1 år) att skjutas upp. Teorilektionen är som tidigare planerat 21 oktober kl 11.00 via Zoom. 

För er som redan simmar hos oss och har ett barn som är under 6 mån gäller följande: Om ni väljer att hålla barnet hemma under rekommendationsperioden kommer vi att erbjuda er särskilda extra simlektioner senare. 

Som tidigare gäller obligatorisk handtvätt i entrén, hålla avstånd till andra barn och just nu rekommenderar vi inte att ni stannar i lokalen längre än nödvändigt. Använd alla omklädningsrum, även de mindre. 

Avbokningsregler hos oss är att man får full återbetalning upp till 14 dagar före första kurstillfället. Efter detta återbetalas inte avgiften. (Undantag från distansavtalslagen för frtidsaktiviteter knutna till vissa datum och tider).