Återanmälan

Vi har fyra kursperioder per år som är 10 ggr vardera. Barnet stannar kvar på samma nivå till dess att det uppnått målen för nivån. Instruktören anger rekommenderad nivå efter lektion 6. Det är den vi utgår från när vi lägger det nya kursschemat. Om ni inte är överens om den rekommenderade nivån är det bara att höra av er.

Vi erbjuder först er som redan simmar hos oss en möljighet att fortsätta vattenäventyret. 

För att återanmäla er till nästa kursperiod ska ni klicka på knappen som dyker upp under några veckor på mina sidor. I samband med detta kommer även mail om det. Att ni klickar på knappen betyder att ni vill fortsätta simma. Vi lägger ner mycket tid och engagemang för att hitta tider som passar alla. 

Om tiden som ni presenteras ca en vecka efter sista återanmälningsdatum inte passar måste ni höra av er snarast för att vi ska kunna erbjuda er ett alternativ. 

Under tre dagar kommer ni själva att kunna byta tid via mina sidor. Därefter bekräftar ni er plats genom att betala in avgiften. 

Först efter detta erbjuds tiderna till de i intressekön.