Avbokningsskydd

Om en deltagare drabbas av oförutsedd sjukdom som omöjliggör deltagandet kan man mot uppvisande av läkarintyg få pengar tillbaka om man tecknat avbokningsskydd vid bokningen. Avbokningsskyddet gäller endast deltagaren, det vill säga den som simmar, och inte om ansvarig, till exempel förälder, skulle bli sjuk.

Avbokningsskyddet kostar 200 kr och betalas vid kursbokning. Skyddet gäller ifall sjukdom eller skada förhindrar deltagaren att delta på minst hälften av kurstillfällena. Läkarintyg med förklaring av varför deltagaren inte kan gå på simskola/vattenträning krävs. Läkarintyget måste tydligt hänvisa till tidsperioden deltagaren inte kan gå på ordinarie kurstillfällen. Kostnaden för de lektionerna intyget avser är det som man kan få tillbaka.

Generella avbokningsregler

När man bokat en kurs hos Linnéas Simskola gäller att man har rätt att säga upp sin plats med full återbetalning fram till och med 2 veckor före det första kurstillfället. Avbokning senare än 2 veckor ger ingen återbetalning oavsett orsak. Detta på grund av att vi har samma kostnader för personal, bassäng och så vidare oavsett om kursdeltagaren dyker upp eller inte, det vill säga om platsen går tom.

Om vi har en kö och någon annan kan ta platsen och betala för den i samma utsträckning innan det gått 2 kurstillfällen kan vi eventuellt hjälpa till att administrera detta.  En administrativ avgift om 150 kr dras av på återbetalningen.

Återsim

Vid enstaka sjukdomstillfällen finns möjligheten att, i mån av plats, kostnadsfritt ta igen tiden på återsim upp till 6 månader efter missat tillfälle. Återsim är inget som man har ”rätt till” utan en extra service som vi vill erbjuda våra simmare när vi har möjlighet till det. Inget läkarintyg behövs vid dessa tillfällen. Man behöver inte anmäla enstaka sjukdomstillfällen eller annan frånvaro till simskolan eftersom instruktören registrerar frånvaro i vattnet. Återsim bokas via mina sidor.

Har man bokat återsim men får förhinder så måste återsimmet avbokas senast 12 timmar före tillfället, annars räknas det som förbrukat.