Coronaanpassningar

Scrolla nedåt för att kunna klicka dig igenom våra lokaler med 360-bilder (okt 2020. Ändringar har gjorts därefter.).

Folkhälsomyndigheten uppmuntrar oss och inte minst barnen att upprätthålla aktiviteter som är bra för hälsan. Linnéas Simskola är mån om att simskolan ska kunna bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smittspridning och har därför anpassat verksamheten på ett sätt som är förenligt med FHM riktlinjer samt badbranschens rekommendationer. Förskolor och skolor håller öppet som vanligt för barn i åldrarna som vi har i vår verksamhet. 

Coronavirus är känsliga för klor. Temperaturoptimum är +10C. Coronavirus smittar sämre i fuktig varm luft.

 


2020-11-20

Hej alla fina simfamiljer! 

En liten ljusning ses nu när smittotalen i Uppsala verkar ha stannat av. Vi håller tummarna för att vi nått toppen av den andra vågen!

Vi tar mycket allvarligt på smittosituationen och håller oss uppdaterade hela tiden samt följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, Svenska Badbranschen, Region Uppsala, Smittenheten i Uppsala m.fl utfärdar. 

De nya bestämmelserna som börjar gälla den 24 november gäller inte vår simskola. Vi har under veckan även varit i kontakt med smittskyddsenheten i Uppsala för att berätta hur vi anpassar verksamheten och även frågat dem om vi kan göra något ytterligare. Svaret var att de tyckte vi gör ett gediget arbete. 

Simskolan håller fortsatt öppet och planerar även att fortsätta som nu under vårterminen som startar den 15 januari.

Idrottsaktiviteter för barn under 15 år är dessutom fortfarande en av de aktiviteter som undantas i de lokala restriktionerna i Uppsala. Det är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan med fysisk aktivitet för barn. Barn under 15 år anses inte smittdrivande. 

Det vi måste göra och som vi hela tiden gjort är att vara noggrann med att anpassa verksamheten så att vi vuxna kan hålla avstånd vilket vi bedömer att vi kan göra. Här behöver vi dock höra från er om det är något vi kan göra ännu bättre. T ex kom det signaler om att det inte kändes som att man kunde hålla avstånd i entrén när man ska passera om föräldrar står och tittar på sina barn genom glasrutan. Därför har vi nu hängt upp draperi för glasrutan.

Längst ned i detta mail finns en sammanfattning av vad vi anser är vårt ansvar och vad som är ert ansvar som kunder och simmande hos Linnéas Simskola.

Vi kan hålla minst 1,5 meters avstånd till varandra i bassängen utan problem (12 x 6 m/6 enheter= 12 kvm per enhet). 

Med vårens erfarenheter i bakfickan har vi varit steget före. Redan nu har vi börjat installera duschkabiner i de fyra nya omklädningsrummen (i bassänghallen) så att dessa rum ska vara fullvärdiga platser att byta om i. Under de kommande veckorna fortsätter byggnationerna med ytterligare duschar och fasta avdelare mellan ombytesplatserna i omklädningsrummen och duscharna i de gemensamma utrymmena.

I vår verksamhet har vi således 6 enheter (barn och förälder) som kan använda de 6 omklädningsrummen. Om man använder de små enskilda omklädningsrummen vill vi att man tar ut sina saker ur rummet under tiden man är i vattnet så att nästa familj kan byta om där. Nyttja omklädningsrummen max 15 min före och efter lektionen. (Du behöver inte duscha noga efter simlektionen utan torka av dig då och tvätta dig när du kommer hem istället!)

Använd gärna munskydd när du inte kan hålla 1,5 m. Det går utmärkt att ha munskydd även i bassängen om du önskar det. Antingen engångsmunskydd eller tvättbara som t ex de vi har till försäljning. Även om inte munskydd är ett 100% skydd så är det bättre med munskydd än inget munskydd på de platser där det inte går att hålla avstånd. Vi håller just nu på att utvärdera om instruktörerna ska använda visir när de undervisar i vattnet. Detta är något som används i simskolor i många andra länder. 

Det är en annorlunda tid med nya situationer att anpassa sig hela tiden. Tänk vad våra barn får vara med om i sin uppväxt! Det är viktigt att upprätthålla någon typ av normalitet i det onormala och att göra aktiviteter som leder till ökad bindning mellan barn och förälder, social träning, motorisk utveckling och att lära sig livsviktig vattenkunskap hos oss är ett bra sätt att göra det på.

Var rädda om varandra och tack för att just du hjälper till att göra Linnéas Simskola till en bra plats att vara och utvecklas på, även under pandemin! Håll ut, för snart så blir det bättre igen och då är allt detta ett minne blott! heart

Ludmilla


Vårt ansvar:

 • Mindre grupper
 • Anpassar övningar
 • Tar bort simmaterial som inte lämpar sig (t ex sprutdjur)
 • Fler omklädningsrum/duschar
 • Avgränsar platserna
 • Erbjuder handsprit
 • Markerar tydligt var man ska gå och hur man ska röra sig i lokalen
 • Påminner om avstånd osv
 • Tar bort bord, stolar och möjligheter till att värma mat
 • Städar noga och desinficerar lokalerna med LifeClean elektrostatisk aerosol dagligen

 

Ert ansvar:

 • Tvätta händerna i entrén
 • Hålla avstånd till andra
 • Säga till om någon är för nära
 • Begränsa antalet vuxna
 • Stanna så kort tid som möjligt i omklädningsrummen (max 15 min före och efter lektionen)
 • Vänta utanför tills det är dags att byta om
 • Vänta längs långsidan av bassängen före lektionen och följ anvisningarna om var ni går ned i bassängen och upp ur bassängen
 • Stanna inte kvar i byggnaden efter lektionen
 • Ät inte i lokalen
 • Tar bort hår från duschsilarna (minskar tid som personal behöver vara i omklädningsrummen)
 • Använd munskydd när ni inte kan hålla avstånd
 • Stanna hemma om ni är sjuka

2020-11-17

De lokala restriktionerna är förlängda till den 13 dec varför vi fortsätter att begränsa antalet vuxna i verksamheten. Stanna inte kvar i våra lokaler och vänta inte inne i våra lokaler. Om ni använder de tillfälliga omklädningsrummen har alla 6 enheter ett eget omklädningsrum. Fler duschar installeras denna vecka.

2020-11-16

Utifrån regeringens uttalande om att skärpa restriktionerna och begränsa allmänna sammankomster till 8 från och med den 24 nov kommer vi att undersöka vad detta eventuellt skulle kunna innebära för oss  

2020-11-04

Vi har inrättat tillfälliga omklädningsrum inne i bassänghallen i det som normalt används som förråd och toaletter. Här kan ett sällskap i taget byta om. Det är låsbart. Ta med dina saker ut ur dessa omklädningsrum och förvara inne i bassänghallen medan ni simmar så att någon annan också kan använda rummet när ni är i vattnet.

Använd gärna munskydd när ni passerar omklädningsrummen. 


Under perioden 4 nov till 17 november begränsat vi till en vuxen per barn utom i gruppen Ankan där båda föräldrarna får delta.

Under perioden 20 oktober till 3 november begränsar vi till en vuxen per barn. Detta gäller endast gruppundervisningen och gäller inte för teorilektionen. 

Anpassningar gjorda hos Linnéas Simskola:

 • Obligatorisk handtvätt i entrén.
 • Istället för 2 grupper i bassängen med 6 - 8 elever har vi nu bara en grupp samtidigt med max 6 barn. 
 • Vi tillåter 2 föräldrar per barn upp till nivå Sjöhäst. Från nivå Blåsfisk räcker det med en förälder per barn, som det brukar vara. Eftersom föräldrar oftast är av olika kön påverkar inte antalet föräldrar antalet i omklädningsrummen annat än i undantagsfall.
 • Vi rekommenderar inte att personer i riskgrupp kommer till oss.
 • Maxtid i omklädningsrummet 15 min före och efter er lektion för att minska antalet personer i lokalen. Vänta hellre inne i bassänghallen där luftvolymen är större.
 • Vi har tagit bort bord och stolar i entrén för att inte uppmuntra att man stannar längre i lokalen än nödvändigt.
 • Omklädning och duschning ska ske med avstånd.
 • Vi har satt upp tillfälliga plastskynken mellan platserna. En mer permanent lösning jobbar vi på. 
 • Vi har markerat tydligt hur man ska röra sig i lokalen och var man ska vänta på sin tur att gå ned i bassängen.
 • Vi har tagit bort vissa badleksaker och simmaterial och anpassar övningarna. 
 • Städning sker mer noga än tidigare och desinfektion sker varje dag med särskild maskin som sprider desinfektionen som aerosol i lokalen. 
 • Fler återsim finns tillgängliga. 
 • Kom inte till simskolan om du har symptom. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd till förskolor. 
 • Håll avstånden och respektera att andra kanske vill ha större avstånd än du. 
 • Använd munskydd i omklädningsrummen om ni inte kan hålla avstånd.

 

Här kan du läsa om hur omställningen har skett...

Gå runt i våra anpassade lokaler!