Linnéas Simfond

Vi är medvetna om att det är många barn som aldrig får möjligheten att lära sig att simma och att det också är de som har störst risk att drunkna. Vi önskar förstås att vi kunde erbjuda alla barn att simma gratis, men det kostar att driva en simhall och att ha anställda så det är tyvärr inte möjligt. Genom Linnéas Simfond vill vi ge möjligheten till även de barn som annars inte skulle kunna simma hos oss att göra det. 

När du betalar din simkurs kan du därför lägga ett valfritt belopp från 1 kr och uppåt för att bidra till att fler barn får lära sig att simma. Tillsammans kan vi göra skillnad för någon annan!

Så här gör vi urvalet

Inför varje ny kursstart ser vi hur mycket pengar som finns i fonden så att vi kan avgöra om det är en eller flera barn som kan få en simkurs. Löpande finns möjlighet att göra ansökningar och vi ser då vilka ansökningar som finns. 

Tillsammans med kontorspersonalen tar ledningen ett beslut där följande kriterier premieras:

  • ekonomiska svårigheter som omöjliggör att själv kunna betala för simkursen
  • boende i utanförskapsområde
  • ensamstående föräldrar
  • andra personliga svårigheter
  • kan inte simma
  • Syftet är att boosta barnets självförtroende, att öka glädjen och att minska drunkningar. 
Skrutten med hjärta