Fördelar med simning

1. Njutning

Relationen mellan barn och föräldrar stärks och man lär sig inte bara att simma  utan också att lyssna på varandras signaler och ömsesidig respekt. I vårt varma vatten ges de optimala förutsättningarna till att lära sig att simma. Miljön är lugn och instruktören har stor kunskap om barn och simutveckling. Vi leker fram simutvecklingen på ett lustfyllt sätt.

Sprutar vatten på barn

2. Utveckling

Vatten som element ger både ett motstånd och en lyftkraft. Genom dessa egenskaper kan barnet göra rörelser i vattnet som det inte kan göra på land. På så sätt tränas muskulaturen så att rörelserna även kan göras på land. Att lära sig simfärdigheter ger barnet självförtroende som märks långt utanför bassängen. Självständigheten som även riktigt små barn får i vattnet ger barnet glädje och inspiration att våga även andra saker. Socialt utvecklas barnet genom att vara i grupp med andra barn. 

3. Vattensäkerhet

Vatten är underbart och ger så många möjligheter att utvecklas samtidigt som vatten också är potentiellt livsfarligt. Man kan drunkna i vatten och därför är det så viktigt att lära sig att både hitta de fantastiska möjligheterna och att lära sig respekt för vatten. Vi lär ut vattensäkerhetsfärdigheter så att barnet bättre klarar en potentiell olyckssituation. Många är de berättelserna om hur barn som gått vår simskola klarar av situationer utmärkt där andra barn hade drabbats av panik.

Säkrare barn

4. Motion

Att lära sig att simma tidigt är att grundlägga motionsvanor tidigt. I vårt stillasittande samhälle är det viktigt att hitta sätt att ge utlopp för den fysiska energi som barn har. Långt bort från skärmar tränar barnet kondition och styrka i vår fina anläggning.  

Ett barn som simmar med bensparkar och sträcka armar

5. Kunskapskrav i skolan

För att få godkänt betyg i idrott måste man kunna simma. Kravet är att man i år 6 ska kunna simma 200 m valfritt simsätt, varav 50 m på rygg. Därför är det bra att tidigt börja så att man är väl förberedd.

Måste en elev kunna simma för att få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa?

Ja, det stämmer.

Hur bra ska en elev kunna simma för att nå ett godkänt betyg?

För att få godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6, alltså minst betyget E, ska en elev:

  • kunna simma 200 meter, varav minst 50 meter på rygg och resten på valfritt simsätt
  • kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Samma krav gäller för godkänt betyg i årskurs 9, men eleven ska dessutom kunna hantera nödsituationer vid vattnet med hjälp av alternativa hjälpmedel under olika årstider.

I vår simskola kan man börja allt från att man är 3 månader gammal och upp till dess man är 10 år. Vi har byggt en specialanpassad bassäng med varmt 35 gradigt vatten där barnet kan njuta och slappna av vilket är nödvändigt för att man ska lära sig att simma. Vi har kunskapsbaserade nivåer för att ditt barn ska träna på rätt saker vid rätt tidpunkt.

Är du intresserad av att börja simma så är du varmt välkommen till oss.

Vi erbjuder simskola för barn från 3 månader upp till ca 10 år. Vi undervisar i vår varma härliga bassäng med ca 34-35 grader.