Här väljer du vilken kurs du vill boka. Om du vill boka simskola väljer du om ni är nybörjare eller om ni har simmat hos oss tidigare.

Om inga kurser finns tillgängliga så kan du istället göra en intresseanmälan till nästa kursperiod. Om du gör en intresseanmälan så mejlar vi när schemat är klart så du kan boka in er på den tid som passar er. 

När du bokat en ordinarie kurs (ej lov-kurser) så är det samma tid och veckodag i 10 veckor (10 lektioner). Vissa kurser har uppehåll under lov. 

Om du redan simmar hos oss ska du inte göra intresseanmälan utan får då återanmäla er till nästa kurs via mina sidor under återanmälningsperioden.

Klicka här för information om våra kursnivåer

Behöver du hjälp? Ring oss gärna 018 18 28 30

Etiketter
År
Mån
Välj ålder för att visa vilka kurser som passar.

Intresseanmälan Intensivkurs Groda Julen 2023

Pris: 1130 kr
Anläggning: Linnéabassängen
Förkunskaper:

Målen för Grodyngel (grundkurs). Att vara trygg med att vara under vattnet och glida med ansiktet ned i vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt och flyta på rygg självständigt. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv.) innan det börjar i Groda. 

Har man gått crawlkurserna Haj eller Svärdfisk och klarat målen så kan man gå över till Groda för att lära sig bröstsim. 

Mål:

Målet är att barnet ska kunna simma bröstsim med rätt teknik minst 6 m. Barnet ska ha börjat hämta luft vid bröstsim. Att kunna hoppa/dyka i vattnet själv, flyta på rygg och sedan simma bröstsim tillbaka till kanten självständigt.

En vuxen som barnet är trygg med ska vara med barnet i vattnet. Groda kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.