Välj ålder för att visa vilka kurser som passar.

Sommarkurs delfin v 27

Pris: 1280 kr
Beläggning: 2/6
Instruktör(er): Carl
Anläggning: Linnéabassängen
Datum Tid Typ
Måndag 5 juli 12:30 Simlektion
Tisdag 6 juli 12:30 Simlektion
Onsdag 7 juli 12:30 Simlektion
Torsdag 8 juli 12:30 Simlektion
Fredag 9 juli 12:30 Simlektion

Målen är att kunna simma crawl minst 12 meter med korrekt teknik inklusive sidoandning. Man kan behöva gå Delfin flera gånger för att uppnå målen.

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen, som barnet känner sig trygg med, i vattnet.

Mål:

Målen i Grodyngel. Vara bekväm i vattenmiljön och under vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt. Glida med ansiktet nedåt minst 3 s och kunna flyta på rygg självständigt minst 3 s. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv) innan det börjar i Delfin.