Välj ålder för att visa vilka kurser som passar.

Intresseanmälan Pingvin kursstart oktober 2021

Anläggning: Linnéabassängen
Förkunskaper:

Målen för Sjöstjärna.

Mål:

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma 1-1,5 meter. Vänta på okej vid hopp från kant eller matta. Ta tag själv och hålla fast i kanten vid avslut av simsträcka samt vända tillbaka med hjälp.