Välj ålder för att visa vilka kurser som passar.

Intresseanmälan Anka kursstart januari 2022

Anläggning: Linnéabassängen

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Första lektionen är enbart teoretisk och har ofta en annan dag och tid än övriga lektioner. 

Förkunskaper:

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Mål:

Målen för kursen är att föräldrarna ska känna sig trygga med barnet i vattnet, att barnet kan koppla sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och att barnet kan röra sig ledigt över ytan med föräldrarnas hjälp. Barnet ska också kunna känna sig tillfreds med att få en hel hink med vatten över ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna.