Välj ålder för att visa vilka kurser som passar.

Intresseanmälan Rocka kursstart januari 2022

Anläggning: Linnéabassängen

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Förkunskaper:

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Mål:

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst eller Blåsfisk beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda och kan alltså gå Rocka flera kurser..