Sommarkurser

Redan kund?

Logga in
Klicka på pilen vid respektive nivå för att se nivådetaljer
Grodyngel
Förkunskaper:

Inga förkunskaper

Mål:

Målen för denna kurs är att barnet ska kunna vara under vattnet,  glida som en pil med ansiktet ned i vattnet samt flyta på rygg. Allt detta utan flythjälpmedel.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Bröstsim eller Crawl (Groda - Bröstsim och Delfin - Crawl)

En förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med ska vara med i vattnet. 

Groda
Förkunskaper:

Målen för Grodyngel (grundkurs). Observera att målen för Grodyngel är att kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv)

Mål:

Målet är att klara av bröstsim med rätt teknik 6 meter. En förälder/vuxen som barnet är trygg med ska vara med barnet i vattnet. Groda kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

 

Val
Förkunskaper:

Målen i Groda (kunna simma minst 6 meter med korrekt teknik)

Mål:

Målen är att barnet ska kunna simma bröstsim 24 meter med korrekt teknik. Man kan behöva gå val flera gånger innan målen är uppnådda. 

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med i vattnet. När barnet är redo att vara utan vuxen i vattnet "slussas den vuxna ut" från bassängen. 

Delfin
Förkunskaper:

Målen i Grodyngel. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv) innan det går Delfin.

Mål:

Målen är att kunna simma crawl 12 meter med korrekt teknik inklusive andning. Man kan behöva gå Delfin flera gånger för att uppnå målen.

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen, som barenet känner sig trygg med, i vattnet.