Sommarkurser

Redan kund?

Logga in
Klicka på pilen vid respektive nivå för att se nivådetaljer
Grodyngel
Förkunskaper:

Inga förkunskaper

Mål:

Det vi övar på i denna kurs är: Vara under vattnet,  Glida som en torped med ansiktet ned i vattnet, Flyta.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Bröstsim eller Crawl (Groda - Bröstsim och Delfin - Crawl)

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med.

Groda
Förkunskaper:

För att kunna boka in sig i Groda (bröstsim 1) så måste man klara målen i grundkursen. Groda kan man gå flera gånger.

Mål:

I ”Groda” så övar vi på bröstsim och målet är att klara 6-12 meter.

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med.

Val
Förkunskaper:

För att kunna boka in sig i Val så måste man klara målen i Groda (simma bröstsim ca 6-12 meter). Val kan man gå flera gånger.

Mål:

I ”Val så övar vi på bröstsim och målet är att klara 12-24 meter.

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med

Delfin
Förkunskaper:

Målen som är i grundkurs.Vara under vattnet, gida som en torped med ansiktet ned i vattnet och flyta.

Mål:

Simma crawl 6-12 meter. Du kan gå Delfin (Crawl 1) flera gånger.

Vi vill att det är en vuxen med i vattnet i denna kurs.