Rubrik

Redan kund?

Logga in
Klicka på pilen vid respektive nivå för att se nivådetaljer
Anka
Förkunskaper:

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Mål:

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. 

Målen för kursen är att föräldrarna ska känna sig trygga med barnet i vattnet, att barnet kan koppla sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och att barnet kan röra sig ledigt över ytan med föräldrarnas hjälp. Barnet ska också kunna känna sig tillfreds med att få en hel hink med vatten över ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna (kursen efter Anka).

Rocka
Förkunskaper:

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Mål:

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst eller Blåsfisk beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda.

Krabba
Förkunskaper:

Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Mål:

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Blåsfisk, Späckhuggare eller Haj. Byte av nivå sker när barnet uppnått målen på den nuvarande nivån.

Sjöstjärna
Förkunskaper:

Någon av nybörjarkurserna.

Mål:

Målen för kursen är att barnet ska kunna rotera från rygg till mage och från mage till rygg med hjälp. Barnet ska kunna hålla fast i kanten och börja dyka under vattnet. Den motoriska utvecklingen stimuleras med armringar.
 

Nästa nivå är Pingvin. Ditt barn blir flyttad till nästa nivå när nivåmålen är uppnådda.

Pingvin
Förkunskaper:

Målen för Sjöstjärna.

Mål:

Målen för kursen är att barnet ska kunna vänta på okej vid hopp från kant eller matta. Barnet ska kunna simma fritt 1–1,5 meter mot kant, trappa eller förälder, ta tag själv och hålla fast i kanten samt vända tillbaka med hjälp.

 

Sjöhäst
Förkunskaper:

Målen för Pingvin.

Mål:

Målen för kursen är att barnet ska kunna tippa baklänges från en matta och rotera till mage med hjälp. Barnet ska kunna simma cirka två meter själv och ryggflyta i tre sekunder med hjälp. Barnet ska kunna vända tillbaka till kanten med hjälp. Barnet ska själv kunna klättra upp på kant eller matta. Barnet ska kunna hålla sig fast på förälderns rygg när denne simmar.

 

Blåsfisk
Förkunskaper:

Målen för Sjöhäst.

Mål:

Barnet simmar tre meter och hämtar luft med "pop-up"teknik. Barnet ska kunna göra ett sittande huvuddyk och vända tillbaka till kanten själv samt avsluta simsträckan på egen hand. Barnet ska kunna ryggflyta i fem sekunder med hjälp och rotera till mage utan hjälp.

 

Späckhuggare
Förkunskaper:

Målen för Blåsfisk.

Mål:

Målen för kursen är att barnet ska kunna hoppa från kanten och rotera till rygg. Barnet ska kunna simma fyra meter och sedan hämta luft (pop-up), flyta på egen hand i tre sekunder samt simma och rotera till rygg och tillbaka igen. Barnet ska kunna avsluta simsträckan på egen hand samt glida som en torped och kunna göra stående huvuddyk. Vi börjar med armtag och att simma på rygg.

Haj
Förkunskaper:

Från 3 år Barnet simmar som en torped i rätt simläge. Barnet använder stora crawlarmar när det simmar och hämtar luft på sidan. Barnet simmar 10-25 meter crawl och ryggcrawl. Barnet kan dyka från bassängkanten.

Mål:

Barnen har med sina föräldrar i bassängen så länge det behövs. För att ett barn ska kunna vara utan sin förälder behöver det:

  • Kunna ta instruktioner från instruktören
  • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
  • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
  • Vara själv med på att vara utan förälder
  • Kunna vänta på sin tur
  • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
  • Kunna kommunicera med de andra barnen
Svärdfisk
Förkunskaper:

Målen för Haj. 

Mål:

Förfinad teknik för barn över 5 år. Vi övar på dubbelsidig andning och på att förbättra vår teknik vad gäller crawl. 

Mål är att simma crawl ca 12-24 meter.

Grodyngel
Förkunskaper:

Inga förkunskaper

Mål:

Det vi övar på i denna kurs är: Vara under vattnet,  Glida som en torped med ansiktet ned i vattnet, Flyta.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Bröstsim eller Crawl (Groda - Bröstsim och Delfin - Crawl)

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med.

Groda
Förkunskaper:

För att kunna boka in sig i Groda (bröstsim 1) så måste man klara målen i grundkursen. Groda kan man gå flera gånger.

Mål:

I ”Groda” så övar vi på bröstsim och målet är att klara 6-12 meter.

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med.

Val
Förkunskaper:

För att kunna boka in sig i Val så måste man klara målen i Groda (simma bröstsim ca 6-12 meter). Val kan man gå flera gånger.

Mål:

I ”Val så övar vi på bröstsim och målet är att klara 12-24 meter.

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med

Delfin
Förkunskaper:

Målen som är i grundkurs.Vara under vattnet, gida som en torped med ansiktet ned i vattnet och flyta.

Mål:

Simma crawl 6-12 meter. Du kan gå Delfin (Crawl 1) flera gånger.

Vi vill att det är en vuxen med i vattnet i denna kurs.

Vattenträning - Medel
Förkunskaper:

Vara trygg i 130 cm djupt vatten

Mål:

Vi tränar i ca 45-50 minuter i vattnet, gruppen leds av en instruktör som står på kanten och visar koreagrafi som vi gör tillsammans.
Vi varvar lite tuffare övningar och rörlighetsövningar. Du anpassar efter din egen förmåga.

Vattenträning - Puls
Förkunskaper:

Vara trygg i vatten på 130 cm djup

Mål:

Vi tränar tillsammans i ca 45-50 minuter.

En instruktör står på kanten och visar övningar. I vattengymnastik - puls så byts övningarna ut med några veckors mellanrum. Här arbetar vi i intervaller, en övningar i 45 sekunder sedan 15 sekunders vila innan nästa övning startar i 45 sekunder. 
Vi har ca 8-9 olika övningar varje vecka och dessa gör vi i tre varv. Här har du möjlighet att få både hög puls och mjölksyra. Alla kan vara med efter egen förmåga.

Yoga på bräda
Sjöjungfrusimskola
Förkunskaper:

Barnet måste kunna simma på djupt vatten och vara ok med att vara under vattnet.

Mål:

Lär dig att simma som en sjöjungfru i vår härliga bassäng. Barnet ska vara mellan 6 och 10 år (storlek 120-140) och ska kunna simma själv på djupt vatten. Lektionerna är 30 min vardera.
Vi lånar ut sjöjungfrudräkt under lektionen. Barnen har duschat som vanligt och har sina egna badkläder på sig under.