Om våra olika kursnivåer

Vi har kurser som passar alla!

Ditt barn kan börja simma hos oss redan när det är 3 månader gammalt och fortsätta enda tills hen lärt sig alla fyra simsätten (crawl, ryggsim, bröstsim och fjärilssim). De flesta som simmar hos oss går många kurser där kunskaperna byggs på varandra. 

Utöver den första nivån för babysim (Anka) har vi tre särskilda nybörjarnivåer baserade på ålder (Rocka, Krabba och Grodyngel) som ger en bra grund för att sedan kunna gå vidare till andra nivåer.

Om du vill ha en extra boost med kunskaper kan du boka in privatlektioner. Barn i alla åldrar kan bokas in på privatlektion, och även vuxna. 

Vilken nivå ska jag välja?

Som du kan se på bilden av vår nivåkarta finns det många nivåer att välja mellan. Vi har 4 olika startgrupper beroende på ålder, där man börjar om man inte har simmat tidigare: Anka (3-11 mån), Rocka (1-2 år), Krabba (3-5 år) samt Grodyngel (5 år och äldre). Om ditt barn gått på simskola tidigare eller är väldigt vattenvant ändå är du varmt välkommen att höra av dig till oss så kan vi hjälpa er att hitta rätt nivå!

När man gått startgruppen en eller flera gånger och behärskar nivåmålen slussas barnet in i kursstegen på den nivån som motsvarar kunskaperna barnet har. Vissa nivåer kan därför verka väldigt lika. Genom hela simskolan går den röda tråden av vattensäkerhet och vi tränar på att bland annat vända till, och flyta på rygg i alla grupper. Alla övningar vi gör kan alltid anpassas till varje enskilt barn för att ge möjligheten att träna på just de färdigheter som behövs.

När byter man nivå?

Vanligtvis stannar man på en nivå under 1–5 kursomgångar beroende på hur väl barnet behärskar de olika övningarna. En del barn mår bättre av att vara i en grupp där de själva har kommit lite längre än de andra. Omvänt mår en del bättre av att ha andra att sporras av. Det kan också finnas sociala eller praktiska skäl till att välja en viss nivå.

Siminstruktören rapporterar till kontoret när barnet har uppnått vissa färdigheter och då flyttas barnet vidare automatiskt till nästa nivå. På Mina sidor kan du se vilken nivå ditt barn ligger på och vilken nivå som är rekommenderad till nästa kurs. Ni kan också själva diskutera med siminstruktören eller med kontoret om ni vill byta nivå. Efter varje avklarad nivå låses det upp ett simdiplom på Mina sidor som ni kan skriva ut och sätta på väggen!

Vår erfarenhet och hur andra simskolor gör

Hur många nivåer och grupper man ska ha i simskolan är avhängigt många olika saker. Ser man internationellt har man till exempel i Australien ofta samma nivå och lektionsupplägg upp till 2,5 år. I mindre simskolor i Sverige är det också ofta betydligt färre nivåer än vad vi har eftersom det inte finns underlag för mer än kanske två steg; nybörjare och fortsättning oavsett ålder. Eftersom vi har så pass många nivåer kan det finnas vissa mål och färdigheter som överlappar eller återkommer. Alla mål och övningar vi gör kan utvecklas genom att utöka tid, sträcka och självständighet.

Från början var våra kurser inte kunskapsbaserade. Vi har utvecklat undervisningen och Ludmilla har testat olika varianter under 30 års tid. Det nuvarande nivåsystemet tycker vi fungerar alldeles utmärkt för vår verksamhet. Både barnen som simmar och deras vuxna kan enkelt se och följa framstegen som görs utifrån nivåernas tydliga kursmål och utveckla och finslipa färdigheter som följer med under simskolans gång.

 

Rekommenderad nivå & gå i ”fel” nivå?

För att varje barn ska öva på de färdigheter som hen behöver för att komma vidare i simutvecklingen har vi kunskapsbaserade nivåer ända från början. För varje nivå finns ett antal färdigheter som barnet ska behärska för att gå vidare till nästa nivå. Det betyder att ditt barn kommer att gå samma nivå flera gånger med undantag av nivån Anka och möjligen Sjöstjärna. Det fungerar på samma sätt på andra simskolor i Uppsala. Vilka mål varje nivå har, finns tydligt beskrivet på vår hemsida, på mina sidor samt att instruktören går igenom det under första lektionen i varje kurs. På vår nivåkarta finns korta sammanfattningar för varje nivås mål. Instruktörerna har en helhetsbild av hur målen och färdigheterna knyts samman inom och mellan nivåerna. Vi gör vårt bästa för att vara tydliga med hur det vi gör på lektionerna knyter an till kursmålen men fråga gärna om du vill veta mer!

Ibland kommer det önskemål från er föräldrar att ni vill att barnet ska ”flytta upp” trots att instruktören inte ännu rekommenderat det. I vissa fall har barnet skaffat de färdigheterna efter nivårapporteringen eller under ett uppehåll, som under sommaren. Självklart flyttar vi barnet till nästa nivå då. I vissa fall vill ni som föräldrar att barnet ska vara kvar på samma nivå längre än vad instruktören rekommenderat för att barnet kanske är lite försiktigt och mår bra av att känna att det är ”duktigt” i gruppen. I ett sådant fall är det inte heller något problem att barnet stannar kvar. Om det är så att inga av de tider vi har i er rekommenderade nivå passar er, tycker vi att det viktigaste är att vi hittar en tid som passar än att det är exakt rätt nivå, bara ni är medvetna om detta. Det är viktigt med kontinuitet i simningen. Instruktören kan hjälpa er att anpassa övningarna till ditt barns nivå, eftersom det finns grundläggande färdigheter vi övar på genom hela simskolan.

 

När blir mitt barn rekommenderad nästa nivå?

Under kursens gång ser instruktören vad simmaren behärskar och hur utvecklingen går. Lektion nummer sex under en kurs sammanfaller med när ni har chansen att återanmäla er för att få en garanterad plats nästa kurs, och i samband med det nivårapporterar er instruktör vilken nivå hen tycker att barnet ska fortsätta i. Instruktören tittar då på hur väl barnet klarar av de olika momenten som är nivåns mål, och helhetsintrycket av barnets känsla i vattnet. Även vad ni som föräldrar har sagt och bollat med instruktören eller med kontoret är viktigt för oss när vi rekommenderar en nivå. Som du kan läsa i det tidigare stycket finns det en mängd anledningar till att ha önskemål om vilken nivå eller grupp sitt barn ska gå i, vi vill alltid vara flexibla för att ni ska känna att simskolan är både rolig och givande, och passar in i vardagspusslet. De flesta nivåer går man flera gånger, eftersom de mål vi jobbar mot är färdigheter vi vill att barnet ska ”ha”, och inte bara ha precis klarat av enstaka gång.

Ibland kan det kännas som att man ”backar” i utvecklingen om barnet till exempel går in i en fas, eller har mycket annat att tänka på. Det som brukar hjälpa i sådana lägen är att göra övningar som barnet är duktig på och tycker är kul för att bibehålla vattenvanan och känslan av att simskolan är rolig. Lärandet upphör inte under dessa faser och oftast går de över ganska snabbt om du som förälder inte heller gör en alltför stor sak av att du upplever det som jobbigt. När barnet sedan är redo att utmanas lite mer igen kan man flytta upp i nivåtrappan.

 

Återanmälan

Här följer en kort beskrivning av hur det fungerar med nivårapportering, återanmälan, och kursperioder:

En kurs är 10 tillfällen, och vi har två kursperioder per termin. En som startar i början av terminen och en som startar 10 veckor in.

Runt tillfälle 6 på en kurs är det dags att återanmäla sig till nästa kursperiod. Ni får mejl om detta. Din instruktör ”nivårapporterar”, det vill säga rapporterar in vilken nivå hen tycker att simmaren ska fortsätta i. När du sen återanmäler dig innebär det att du reserverar en plats i nästkommande kursperiod i en grupp med nivån som instruktören rekommenderat. 

När schemat är redo har du tre dagar på dig att byta grupp inom den nivån som simmaren går i, i mån av plats. Vill du av någon anledning byta nivå går det bra att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Återanmälan är inte bindande, du har inte bekräftat din plats förrän du betalat. För att behålla er plats måste betalning göras innan sista betalningsdagen. 

 

Din uppgift som vuxen i vattnet

Vi ser deltagandet av medföljande vuxna som en fantastisk fördel i simundervisningen. I detta avseende skiljer vi oss från de flesta simskolor där vuxna som regel får sitta på land och titta på lektionen. Våra simmares föräldrar eller ansvariga vuxna älskar att de kan vara delaktiga i barnens simundervisning i vattnet. Så pass att vi inte får upp dem ur bassängen när barnen är redo att simma utan en vuxen i vattnet! 

Våra kursnivåer är en konstruktion som är till för att tydliggöra de olika utvecklingsstegen. Varje övning kan utvecklas på många olika sätt genom att öka TID, STRÄCKA och SJÄLVSTÄNDIGHET. Att simma en sträcka kan till exempel göras med hjälp av att föräldern håller i barnet (mycket/mindre), att barnet har någon typ av simhjälp, att barnet simmar självt och får hjälp att hämta luft, att barnet simmar självt och hämtar luft självt. Ett annat exempel är att hoppa från matta eller kant som kan utvecklas i det oändliga till dess att barnet når slutmålet, nämligen att kunna ramla i och självt vända tillbaka, simma till kanten och ta sig upp. Alternativt att vända över på rygg och flyta innan det vänder tillbaka till matta/kant. Som vuxen i vattnet är det därför viktigt att komma ihåg att ge barnet möjlighet till utveckling genom att bara hjälpa till precis så mycket som behövs. Ibland kan det vara svårt att hitta balansen mellan att ge barnet trygghet i vattnet och lagom utmaning. Er instruktör finns till för att ge er guidning och tips i hur ni ska ge ert barn de bästa möjligheterna i vattnet, var inte rädd att fråga om något känns otydligt eller svårt!

För oss vuxna kan det kanske kännas tjatigt att en del övningar görs varje gång. Men för barnet är detta sällan ett problem. Tvärtom. Barn behöver repetition och uppskattar ett tydligt format där rutinerna är desamma. Att känna igen sånger, ramsor och rörelser skapar trygghet och är roligt för barnen.

Din uppgift som förälder är att hjälpa barnet att utveckla varje övning så att det till exempel simmar lite längre, flyter lite längre och gör övningarna mer självständigt. Att låta barnet vara mer självständig i övningarna kan bland annat innebära att du håller och lyfter barnet lite mindre, låter barnet simma en lite längre sträcka, eller tar tag i barnets händer i stället för runt kroppen för att sen låta barnet ta tag helt själv i dig. På så sätt utvecklas övningen så att barnet utvecklar och förfinar sina färdigheter. 

 

Regelbundenhet och kontinuitet

Det allra viktigaste att tänka på är att simkunskaper behöver hållas vid liv precis som alla andra färdigheter. Att ni regelbundet kommer på simlektionerna hjälper barnets muskelminne att bibehålla det som det lärt sig. Grundläggande för simkunskaper är vattenvana och tryggheten i vattnet, vilket barnet får av att helt enkelt befinna sig i vattnet. Stirra dig inte blind på vad nivån heter utan kom ihåg att barnet lär sig massvis hela tiden oavsett nivå. Ibland kan andra faktorer som att börja förskolan eller skolan, att det händer mycket hemma, eller att barnet är i en viss utvecklingsfas påverka hur det känns och går i vattnet. Se det då som en ny utmaning och möjlighet att lära sig ännu mer, bli inte avskräckt och tänk att det är vattnet det är fel på. Det viktigaste är att ni regelbundet simmar.

 

På gång…

För att det ska bli tydligare för dig som förälder vad barnet kan, och behöver träna mer på, kommer vi under hösten 2023 att utveckla vårt IT-system med något vi kallar Färdigheter. Instruktören kommer att kunna klicka i varje färdighet som barnet uppnår under kursens gång så att även du som förälder ser det på mina sidor. På så sätt följer du med i utvecklingen från instruktörens perspektiv och kan diskutera detta löpande med instruktören. Det blir också lättare att veta vad ni kan öva mer på själva.

Anka

Ålder:
3 - 11 månader

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Första lektionen är enbart teoretisk och har ofta en annan dag och tid än övriga lektioner. 

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Målen för kursen är att de vuxna känner sig trygga med barnet i vattnet. Barnet kopplar sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och känner sig tillfreds med att få en rikligt med vatten över huvudet och ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna.

Sjöstjärna

Ålder:
5 - 17 månader

Någon av nybörjarkurserna.

Målen för kursen är att barnet självständigt simmar 0,5 m med ansiktet ned i vattnet. Barnet roterar från mage till rygg och från rygg till mage med hjälp. Barnet lär sig att hålla andan och vi fokuserar på benspark.

Nästa nivå är Pingvin. 

Pingvin

Ålder:
7 månader - 3 år

Målen för Sjöstjärna.

Målen för kursen är att barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 1,5 m mot matta, kant, trappa eller vuxen. Barnet väntar på okej vid hopp från matta, kant eller trapp. Barnet flyter på rygg med hjälp och vi fokuserar på benspark och rätt simläge. Man kan behöva gå Pingvin flera gånger för att uppnå målen.

Sjöhäst

Ålder:
12 månader - 3 år

Målen för Pingvin.

Målen för kursen är att barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 2 m. Barnet vänder tillbaka till kant eller matta med hjälp och klättrar självständigt upp på kant eller matta. Barnet flyter på rygg med hjälp. VI fokuserar på benspark och rätt simläge. Man kan behöva gå Sjöhäst flera gånger för att uppnå målen.

Blåsfisk

Ålder:
18 månader - 5 år

Målen för Sjöhäst.

Barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 3 m och avslutar simsträckan själv. Barnet övar på att hämta luft. Barnet gör sittande huvuddyk och vänder tillbaka till kant eller matta själv. Barnet flyter på rygg i 5 sek med hjälp och roterar till mage utan hjälp. Vi fokuserar på benspark och rätt simläge. Man kan behöva gå Blåsfisk flera gånger för att uppnå målen.

Från nivå Blåsfisk får endast en vuxen vara med i vattnet.

Späckhuggare

Ålder:
3 - 7 år

Målen för Blåsfisk.

Målen för kursen är att barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 4 m och avslutar simsträckan själv. Barnet hämtar luft och roterar till ryggläge och tillbaka till magläge. Barnet glider med ansiktet ned i vattnet, gör stående dyk och flyter på rygg självständigt. Vi fokuserar på benspark, armtag och rätt simläge samt börjar med ryggsim. Man kan behöva gå Späckhuggare flera gånger för att uppnå målen.

Haj

Ålder:
3 - 9 år

Målen för Späckhuggare.

Målen är att barnet simmar crawl och ryggcrawl minst 12 m med korrekt teknik inklusive sidoandning. Barnet hoppar/dyker från kanten, flyter på rygg och simmar crawl tillbaka till kanten självständigt. Vi förfinar tekniken av bentag, armtag och rätt simläge i crawl samt dyktekniken. Man kan behöva gå Haj flera gånger för att uppnå målen.

Den vuxna som är med barnet kan börja "slussas ut" från vattnet i Hajnivån. För att ett barn ska kunna vara utan medföljande vuxen i bassängen behöver det:

  • Kunna ta instruktioner från instruktören 
  • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
  • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
  • Själv vilja vara utan förälder
  • Kunna vänta på sin tur
  • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
  • Kunna kommunicera med de andra barnen

Rocka

Ålder:
11 månader - 3 år

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Målen för kursen är att barnet simmar självständigt 2 m med ansiktet ned i vattnet. Barnet hoppar från kanten och vänder tillbaka under vattnet med hjälp. Att flyta på rygg med hjälp. Vi fokuserar på benspark och rätt simläge.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst, Blåsfisk eller Krabba beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda och kan alltså gå Rocka flera kurser.

Krabba

Ålder:
3 - 5 år

Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Målen för kursen är att barnet simmar självständigt 2 m med ansiktet ned i vattnet. Barnet hoppar från kanten och vänder tillbaka under vattnet med hjälp. Att kunna glida med ansiktet ned i vattnet. Barnet flyter på rygg med hjälp. Vi fokuserar på benspark, armtag och rätt simläge.

Nästa nivå är Blåsfisk, Späckhuggare, Haj eller Grodyngel. Byte av nivå sker när barnet uppnått målen på den nuvarande nivån vilket gör att barnet kan gå Krabba flera gånger. Man får vara en vuxen med i vattnet i Krabba.

Grodyngel

Ålder:
5 - 14 år

Inga förkunskaper.

Målen för denna kurs är att barnet ska kunna vara under vattnet och glida med ansiktet ned i vattnet. Barnet ska kunna simma självständigt med ansiktet ned i vattnet minst 4 m, antingen crawl eller bröstsim. Vi börjar lära oss andningsteknik. Barnet ska kunna flyta självständigt på rygg samt kunna hoppa ifrån kanten och vända tillbaka självständigt.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Groda (Bröstsimkurs 1) eller Delfin (Crawlkurs 1). 

En vuxen som barnet känner sig trygg med ska vara med i vattnet. Grodyngel kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

Groda

Ålder:
5 - 14 år

Målen för Grodyngel (grundkurs). Att vara trygg med att vara under vattnet och glida med ansiktet ned i vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt och flyta på rygg självständigt. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv.) innan det börjar i Groda. 

Har man gått crawlkurserna Haj eller Svärdfisk och klarat målen så kan man gå över till Groda för att lära sig bröstsim. 

Målet är att barnet ska kunna simma bröstsim med rätt teknik minst 6 m. Barnet ska ha börjat hämta luft vid bröstsim. Att kunna hoppa/dyka i vattnet själv, flyta på rygg och sedan simma bröstsim tillbaka till kanten självständigt.

En vuxen som barnet är trygg med ska vara med barnet i vattnet. Groda kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

Delfin

Ålder:
5 - 14 år

Målen för Grodyngel (grundkurs). Målen för Grodyngel är att vara trygg med att vara under vattnet och glida med ansiktet ned i vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt och flyta på rygg självständigt. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv.) innan det börjar i Delfin.

Har man gått bröstsimkurserna Groda eller Val och klarat målen så kan man gå över till Delfin för att lära sig crawl. 

Målen är att kunna simma crawl och ryggcrawl minst 12 m med korrekt teknik inklusive sidoandning. Att kunna hoppa/dyka från kanten, flyta på rygg och sedan simma crawl tillbaka till kanten självständigt. Vi förfinar tekniken av bentag, armtag och rätt simläge i crawl samt dyktekniken. 

Man kan behöva gå Delfin flera gånger för att uppnå målen.

Barnet ska ha med sig en vuxen som barnet känner sig trygg med i vattnet. 

Val

Ålder:
5 - 14 år

Målen för Groda.

Målen är att barnet ska kunna simma bröstsim minst 24 m med korrekt teknik och andning. Att kunna simma minst 24 m liksidigt ryggsim (livräddningssim) med korrekt teknik. Att förfina sin dykteknik. Man kan behöva gå Val flera gånger innan man uppnått kursmålen.

När barnet gått både Svärdfisk och Val är det dags för Teknikgrupp.

Svärdfisk

Ålder:
5 - 14 år

Målen för Haj eller Delfin. 

Målet är att kunna simma crawl ca 24 meter med korrekt teknik både gällande armtag, bentag och dubbelsidig andning. Man kan behöva gå Svärdfisk flera gånger för att uppnå målen.

Teknikgrupp

Ålder:
6 - 14 år

Det är inte tävlingsinriktat utan undervisningen är med vår pedagogik som ni är vana vid sedan tidigare kurser. Bassängen är 12 m.

Inga föräldrar är med i vattnet. 

Målen för Svärdfisk och Val.

Att kunna simma alla fem simsätt med rätt teknik och andning. Att kunna voltvändning. Man kan behöva gå Teknikgrupp flera gånger för att uppnå målen.

Sjöjungfrusimskola

Ålder:
5 - 13 år

Simma som en sjöjungfru i vår härliga bassäng. Barnet ska vara mellan ca 5 och 12 år (storlek 120-150cl) och ska kunna simma själv på djupt vatten och vara trygg med att vara under vattnet. 
Vi lånar ut sjöjungfrudräkt och fena under lektionen. Barnen har duschat som vanligt och har sina egna badkläder på sig under.

Sjöjungfrusimkurser erbjuds vid några tillfällen per år när intresset är tillräckligt stort. Kontakta oss på info@linneassimskola.se om du inte hittar någon grupp att boka just nu.

Barnet ska vara över 5 år (kunna ha sjöjungfrudräktsstorlek 120-150cl) och ska kunna simma själv på djupt vatten och vara trygg med att vara under vattnet.

Barnet lär sig att simma med sjöjungfrudräkt och monofena. Vi lär oss delfinkick, sidokick och ryggkick. Vi övar på att flyta som en sjöjungfru och att göra sjöjungfruvolter. Vi lär oss att dyka som en sjöjungfru.