Mini-simskola (2-5 år)

Vi har samma grundmålsättning för undervisningen oavsett ålder så för åldersgruppen 2-5 år skiljer inte det. Däremot kan det vara en utmaning på olika sätt eftersom barnen i denna ålder ofta har stark egen vilja och kanske inte vill göra exakt det som föreslås av instruktören. 

För att möta de speciella utmaningar som åldersgruppen ger har vi tydliga rutiner där vi alltid börjar och slutar på samma sätt. Vi arbetar med att simma längre sträckor, rotera till rygg och vila, rotera tillbaka och fortsätta simma. Barnen kan börja använda armarna mer effektivt än tidigare och sparkarna blir successivt mer effektiva. Vi övar också på att hämta luft för att kunna öka simsträckorna. 

Barn i dessa åldrar tycker om att hoppa, krypa, åka rutschkana ner i vattnet och vi blandar de viktiga övningarna med mycket lek. 

Vi använder också våra Minisimplanscher som stationer där man kan välja övningar utifrån dagsformen. 

Börjar man som nybörjare och är mellan 1 och 2 år heter nivån Rocka och är man mellan 3 och 5 år heter nybörjargruppen Krabba.