Nivåer

Vi har kurser som passar alla!

Senaste informationen om våra Coronanpassningar hittar ni här...

Ditt barn kan börja simma redan när det är 3 månader gammalt och fortsätta ända upp till 10 års ålder. De flesta som simmar hos oss går många kurser där kunskaperna byggs på varandra. Se nivåplanschen till höger.

Om ditt barn inte har simmat hos oss tidigare har vi särskilda inslussningsnivåer (Anka, Rocka, Krabba och Grodyngel) som ger en bra grund för att sedan kunna gå vidare till andra nivåer. Om du vill ha en extra boost med kunskaper kan du boka in privatlektioner. 

En närmare beskrivning om våra nivåer finns längre ned på den här sidan. 

 

Hur går det till?

Vi har två kursstarter per termin på vardera 10 tillfällen. Dessa är i januari, mars/april, augusti och oktober. Varje tillfälle i vattnet är 30 minuter.

Upp till och med nivå Sjöhäst kan två föräldrar vara med i vattnet. Från och med Blåsfisk är en förälder med i vattnet. När barnet är simkunnigt så att det klarar sig självt i vattnet samt klarar av att lyssna på instruktioner kan föräldern fasas ut. 

Teorilektion

Den allra första lektionen i nybörjarnivå Ankan äger rum på land. Då går siminstruktören igenom teori kring simningen och ger den information ni behöver innan ni går ner i vattnet första gången. Ni får se film som ger en bild av det som kommer att hända i vattnet under resten av kursen. Ni får träffa de andra familjerna i er grupp och har möjlighet att ställa frågor. I samband med teorilektionen får ni er Babysimbok. Teorilektionen tar ungefär en timme. Information om detta får ni i kallelsen som skickas per mail. Teorin kan vara på en annan tid än er ordinarie simtid.

Under pandemin kommer teorilektionerna att hållas digitalt via Zoom tills restriktionerna tillåter fysiska lektioner igen. Senaste informationen om våra Coronanpassningar hittar ni här...

Det finns möjlighet att köpa simbyxor genom oss på teorin eller i vår webshop. Titta gärna in i Linnéashopen här...

 

När byter man nivå?

Vanligtvis stannar man på en nivå under 1–5 kursomgångar beroende på hur bra barnet behärskar de olika övningarna. En del barn mår bättre av att vara i en grupp där de själva har kommit lite längre än de andra. Omvänt mår en del bättre av att ha andra att sporras av. Det kan också finnas sociala eller praktiska skäl till att välja en viss nivå.

Siminstruktören rapporterar till kontoret när barnet har uppnått vissa färdigheter och då flyttas barnet vidare automatiskt till nästa nivå. På "Mina sidor" kan du se vilken nivå ditt barn ligger på och vilken nivå som är rekommenderad till nästa kurs. Ni kan också själva diskutera med siminstruktören eller med kontoret om ni vill byta nivå. Efter varje avklarad nivå låses det upp ett simdiplom på "mina sidor" som ni kan skriva ut och sätta på väggen!

Nivåer

Anka

Nivå: Anka, Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. 

Målen för kursen är att föräldrarna ska känna sig trygga med barnet i vattnet, att barnet kan koppla sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och att barnet kan röra sig ledigt över ytan med föräldrarnas hjälp. Barnet ska också kunna känna sig tillfreds med att få en hel hink med vatten över ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna.

Rocka

Nivå: Rocka, Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst eller Blåsfisk beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda.

Krabba

Nivå: Krabba, Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Blåsfisk, Späckhuggare eller Haj. Byte av nivå sker när barnet uppnått målen på den nuvarande nivån.

Sjöstjärna

Nivå: Sjöstjärna, Någon av nybörjarkurserna.

Förkunskaper

Någon av nybörjarkurserna.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma en kort sträcka under vattnet, rotera från rygg till mage och från mage till rygg med hjälp. Barnet ska kunna hålla fast i kanten. Den motoriska utvecklingen stimuleras med armringar.
 

Nästa nivå är Pingvin. Ditt barn blir flyttad till nästa nivå när nivåmålen är uppnådda.

Pingvin

Nivå: Pingvin, Målen för Sjöstjärna.

Förkunskaper

Målen för Sjöstjärna.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma 1-1,5 meter. Vänta på okej vid hopp från kant eller matta. Ta tag själv och hålla fast i kanten vid avslut av simsträcka samt vända tillbaka med hjälp.

 

Sjöhäst

Nivå: Sjöhäst, Målen för Pingvin.

Förkunskaper

Målen för Pingvin.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma cirka 2 meter. Flyta på rygg i tre sekunder med hjälp. Tippa baklänges från en matta och rotera till mage med hjälp. Barnet ska kunna vända tillbaka till kanten med hjälp. Barnet ska själv kunna klättra upp på kant eller matta. Barnet ska kunna hålla sig fast på förälderns rygg när denne simmar.

 

Blåsfisk

Nivå: Blåsfisk, Målen för Sjöhäst.

Förkunskaper

Målen för Sjöhäst.

Mål

 • Barnet ska kunna simma 3 meter och hämtar luft med "popup"-teknik.
 • Göra sittande huvuddyk och vända tillbaka till kanten själv
 • Avsluta simsträckan på egen hand.
 • Kunna ryggflyta i fem sekunder med hjälp och rotera till mage utan hjälp.

 

Från nivå Blåsfisk får endast en vuxen vara med i vattnet. 

Späckhuggare

Nivå: Späckhuggare, Målen för Blåsfisk.

Förkunskaper

Målen för Blåsfisk.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma 4 meter och hämta luft (pop-up). Hoppa från kanten och rotera till rygg. Flyta på egen hand i tre sekunder samt simma och rotera till rygg och tillbaka igen. Barnet ska kunna avsluta simsträckan på egen hand samt glida som en pil med huvudet ner och kunna göra stående huvuddyk. Vi börjar med armtag och att simma på rygg.

Haj

Nivå: Haj, Målen för Späckhuggare.

Förkunskaper

Målen för Späckhuggare.

Mål

Målen är att barnet ska kunna simma 12 meter med korrekt teknik inklusive andning.

Den vuxna som är med barnet kan börja "slutssas ut" från vattnet i Hajnivån. För att ett barn ska kunna vara utan medföljande vuxen i bassängen behöver det:

 • Kunna ta instruktioner från instruktören
 • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
 • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
 • Själv vilja vara utan förälder
 • Kunna vänta på sin tur
 • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
 • Kunna kommunicera med de andra barnen

Grodyngel

Nivå: Grodyngel, Inga förkunskaper

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Mål

Målen för denna kurs är att barnet ska kunna vara under vattnet, glida som en pil med ansiktet ned i vattnet 3 s samt flyta på rygg 3 s. Kunna hoppa ifrån kanten och vända tillbaka själv. Allt detta utan flythjälpmedel.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Bröstsim1 eller Crawl1 (Groda - Bröstsim och Delfin - Crawl)

En förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med ska vara med i vattnet. Grodyngel kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

Groda

Nivå: Groda, Målen för Grodyngel (grundkurs). Observera att målen för Grodyngel är att kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv)

Förkunskaper

Målen för Grodyngel (grundkurs). Observera att målen för Grodyngel är att kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv)

Mål

Målet är att klara av bröstsim med rätt teknik 6 meter. En förälder/vuxen är med barnet i vattnet. 

Målet är att klara av bröstsim med rätt teknik arm- och bentag minst 6 meter samt kunna komma upp och andas. Kunna hoppa i vattnet själv och vända över till rygg och flyta i 12 s, vända tillbaka och simma bröstsim till kanten. En förälder/vuxen som barnet är trygg med ska vara med barnet i vattnet. Groda kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

 

Delfin

Nivå: Delfin, Målen i Grodyngel. Vara bekväm i vattenmiljön och under vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt. Glida med ansiktet nedåt minst 3 s och kunna flyta på rygg självständigt minst 3 s. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv) innan det börjar i Delfin.

Förkunskaper

Målen i Grodyngel. Vara bekväm i vattenmiljön och under vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt. Glida med ansiktet nedåt minst 3 s och kunna flyta på rygg självständigt minst 3 s. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv) innan det börjar i Delfin.

Mål

Målen är att kunna simma crawl minst 12 meter med korrekt teknik inklusive sidoandning. Man kan behöva gå Delfin flera gånger för att uppnå målen.

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen, som barnet känner sig trygg med, i vattnet. 

Val

Nivå: Val, Målen i Groda (kunna simma minst 6 meter med korrekt teknik)

Förkunskaper

Målen i Groda (kunna simma minst 6 meter med korrekt teknik)

Mål

Målen är att barnet ska kunna simma bröstsim minst 24 meter med korrekt teknik, inklusive korrekt andning samt lära sig liksidigt ryggsim. Man kan behöva gå val flera gånger innan målen är uppnådda. 

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med i vattnet. När barnet gått både Haj och Val är det dags för teknikgrupp. 

Svärdfisk

Nivå: Svärdfisk, Målen för Haj eller Delfin. 

Förkunskaper

Målen för Haj eller Delfin. 

Mål

Målet är att kunna simma crawl ca 24 meter med korrekt teknik både gällande armtag, bentag och dubbelsidig andning.

Teknikgrupp

Nivå: Teknikgrupp, Klara av att simma crawl, bröstsim och ryggsim minst 24 meter (ha gått alla tidigare nivåer).

Förkunskaper

Klara av att simma crawl, bröstsim och ryggsim minst 24 meter (ha gått alla tidigare nivåer).

Mål

I teknikgruppen så kan barn som är klara med nivåerna val och svärdfisk fortsätta simma om de vill simma vidare hos oss.
Här kommer fokus ligga på att förfina teknikerna i simsätten som de redan övat på för att orka simma längre.

Vi lär även ut grunderna i voltvändningar och fjärilssim.

Det kommer inte vara tävlingsinriktat utan vi fortsätter att undervisa med vår pedagogik som ni är vana vid sedan tidigare kurser.

Morgonsim

Förkunskaper

Du behöver inte kunna simma för att använda vår bassäng. Den är 130 cm djup och 35 grader varm. 12 x 6 m stor. Det är viktigt som alltid att duscha före, utan badkläder. Du får använda vårt material om du lämnar tillbaka det på sin plats. 

Mål

Du simmar själv i vår härliga bassäng till lugn musik och dämpad belysning. Du simmar utan instruktör och utan ditt barn, helt på egen hand i din takt. Det är ett begränsat antal deltagare som alltid. Bara du som är kund hos oss har möjlighet till detta.