Nivåer

Vi har kurser som passar alla!

Ditt barn kan börja simma redan när det är 3 månader gammalt och fortsätta ända upp till 10 års ålder. De flesta som simmar hos oss går många kurser där kunskaperna byggs på varandra. Se nivåplanschen till höger.

Om ditt barn inte har simmat hos oss tidigare har vi särskilda inslussningsnivåer (Anka, Rocka, Krabba och Grundkurs) som ger en bra grund för att sedan kunna gå vidare till andra nivåer. Om du vill ha en extra boost med kunskaper kan du boka in privatlektioner. 

En närmare beskrivning om våra nivåer finns längre ned på den här sidan.

 

Hur går det till?

På hösten har vi två kursstarter på vardera 9 tillfällen och på våren två kursstarter på vardera 10 tillfällen. Varje tillfälle i vattnet är 30 minuter.

Teorilektion

Den allra första lektionen i nybörjarnivå Ankan äger rum på land. Då går siminstruktören igenom teori kring simningen och ger den information ni behöver innan ni går ner i vattnet första gången. Ni får se film som ger en bild av det som kommer att hända i vattnet under resten av kursen. Ni får träffa de andra familjerna i er grupp och har möjlighet att ställa frågor. I samband med teorilektionen får ni er Babysimbok. Teorilektionen tar ungefär en timme. Information om detta får ni i kallelsen som skickas per mail. Teorin kan vara på en annan tid än er ordinarie simtid.

Det finns möjlighet att köpa simbyxor genom oss på teorin eller i vår webshop. Titta gärna in i Linnéashopen här...

 

När byter man nivå?

Vanligtvis stannar man på en nivå under 1–5 kursomgångar beroende på hur bra barnet behärskar de olika övningarna. En del barn mår bättre av att vara i en grupp där de själva har kommit lite längre än de andra. Omvänt mår en del bättre av att ha andra att sporras av. Det kan också finnas sociala eller praktiska skäl till att välja en viss nivå.

Siminstruktören rapporterar till kontoret när barnet har uppnått vissa färdigheter och då flyttas barnet vidare automatiskt till nästa nivå. På "Mina sidor" kan du se vilken nivå ditt barn ligger på och vilken nivå som är rekommenderad till nästa kurs. Ni kan också själva diskutera med siminstruktören eller med kontoret om ni vill byta nivå. Efter varje avklarad nivå låses det upp ett simdiplom på "mina sidor" som ni kan skriva ut och sätta på väggen!

Nivåer

Anka

Nivå: Anka, Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. 

Målen för kursen är att föräldrarna ska känna sig trygga med barnet i vattnet, att barnet kan koppla sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och att barnet kan röra sig ledigt över ytan med föräldrarnas hjälp. Barnet ska också kunna känna sig tillfreds med att få en hel hink med vatten över ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna (kursen efter Anka).

Rocka

Nivå: Rocka, Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst eller Blåsfisk beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda.

Krabba

Nivå: Krabba, Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Blåsfisk, Späckhuggare eller Haj. Byte av nivå sker när barnet uppnått målen på den nuvarande nivån.

Sjöstjärna

Nivå: Sjöstjärna, Någon av nybörjarkurserna.

Förkunskaper

Någon av nybörjarkurserna.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma en kort sträcka under vattnet, rotera från rygg till mage och från mage till rygg med hjälp. Barnet ska kunna hålla fast i kanten. Den motoriska utvecklingen stimuleras med armringar.
 

Nästa nivå är Pingvin. Ditt barn blir flyttad till nästa nivå när nivåmålen är uppnådda.

Pingvin

Nivå: Pingvin, Målen för Sjöstjärna.

Förkunskaper

Målen för Sjöstjärna.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma 1-1,5 meter. Vänta på okej vid hopp från kant eller matta. Ta tag själv och hålla fast i kanten vid avslut av simstäcka samt vända tillbaka med hjälp.

 

Sjöhäst

Nivå: Sjöhäst, Målen för Pingvin.

Förkunskaper

Målen för Pingvin.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma cirka 2 meter. Flyta på rygg i tre sekunder med hjälp. Tippa baklänges från en matta och rotera till mage med hjälp. Barnet ska kunna vända tillbaka till kanten med hjälp. Barnet ska själv kunna klättra upp på kant eller matta. Barnet ska kunna hålla sig fast på förälderns rygg när denne simmar.

 

Blåsfisk

Nivå: Blåsfisk, Målen för Sjöhäst.

Förkunskaper

Målen för Sjöhäst.

Mål

Målet är att barnet ska simma 3 meter och hämtar luft med "pop-up"teknik. Barnet ska kunna göra ett sittande huvuddyk och vända tillbaka till kanten själv samt avsluta simsträckan på egen hand. Barnet ska kunna ryggflyta i fem sekunder med hjälp och rotera till mage utan hjälp.

 

Späckhuggare

Nivå: Späckhuggare, Målen för Blåsfisk.

Förkunskaper

Målen för Blåsfisk.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma 4 meter och hämta luft (pop-up). Hoppa från kanten och rotera till rygg. Flyta på egen hand i tre sekunder samt simma och rotera till rygg och tillbaka igen. Barnet ska kunna avsluta simsträckan på egen hand samt glida som en pil med huvudet ner och kunna göra stående huvuddyk. Vi börjar med armtag och att simma på rygg.

Haj

Nivå: Haj, Målen för Späckhuggare.

Förkunskaper

Målen för Späckhuggare.

Mål

Målen är att barnet ska kunna simma 12 meter med korrekt teknik inklusive andning.

Den vuxna som är med barnet kan börja "slutssas ut" från vattnet i Hajnivån. För att ett barn ska kunna vara utan medföljande vuxen i bassängen behöver det:

  • Kunna ta instruktioner från instruktören
  • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
  • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
  • Själv vilja vara utan förälder
  • Kunna vänta på sin tur
  • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
  • Kunna kommunicera med de andra barnen

Svärdfisk

Nivå: Svärdfisk, Målen för Haj eller Delfin. 

Förkunskaper

Målen för Haj eller Delfin. 

Mål

Förfinad teknik för barn över 5 år. Vi övar på dubbelsidig andning och på att förbättra vår teknik vad gäller crawl. 

Mål är att simma crawl ca 24 meter med korrekt teknik.

Grodyngel

Nivå: Grodyngel, Inga förkunskaper

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Mål

Målen för denna kurs är att barnet ska kunna vara under vattnet,  glida som en pil med ansiktet ned i vattnet samt flyta på rygg. Allt detta utan flythjälpmedel.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Bröstsim eller Crawl (Groda - Bröstsim och Delfin - Crawl)

En förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med ska vara med i vattnet. 

Groda

Nivå: Groda, Målen för Grodyngel (grundkurs). Observera att målen för Grodyngel är att kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv)

Förkunskaper

Målen för Grodyngel (grundkurs). Observera att målen för Grodyngel är att kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv)

Mål

Målet är att klara av bröstsim med rätt teknik 6 meter. En förälder/vuxen som barnet är trygg med ska vara med barnet i vattnet. Groda kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

 

Val

Nivå: Val, Målen i Groda (kunna simma minst 6 meter med korrekt teknik)

Förkunskaper

Målen i Groda (kunna simma minst 6 meter med korrekt teknik)

Mål

Målen är att barnet ska kunna simma bröstsim 24 meter med korrekt teknik. Man kan behöva gå val flera gånger innan målen är uppnådda. 

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med i vattnet. När barnet är redo att vara utan vuxen i vattnet "slussas den vuxna ut" från bassängen. 

Delfin

Nivå: Delfin, Målen i Grodyngel. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv) innan det går Delfin.

Förkunskaper

Målen i Grodyngel. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv) innan det går Delfin.

Mål

Målen är att kunna simma crawl 12 meter med korrekt teknik inklusive andning. Man kan behöva gå Delfin flera gånger för att uppnå målen.

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen, som barnet känner sig trygg med, i vattnet. 

Morgonsim

Förkunskaper

Mål