Simskola 5 - 10 år

Vad roligt att ni är intresserade av att börja simma hos oss!

För information om våra Coronaanpassningar klicka här...

Hos oss sker undervisningen i små grupper i personlig atmosfär med professionella siminstruktörer. Vi erbjuder nivåanpassad undervisning, så att ditt barn får öva det som det behöver. Vi erbjuder Grodyngel (Grundkurs), Groda (Bröstsim 1), Val (Bröstsim 2), Delfin (Crawl 1) och Svärdfisk (Crawl 2) för barn som är mellan ca 5 och 10 år. Läs mer om nivåerna längre ned på sidan!

Målet med vår verksamhet är att lära barn simma och att träna på simning utifrån den nivå barnet befinner sig på. Genom att simma i vår verksamhet kan barnet även utvecklas motoriskt, socialt och intellektuellt. Barnet kan röra sig på ett sätt som inte är möjligt på land. Som ett led i siminlärningen arbetar vi med vattensäkerhet. Vi tycker att det är viktigt att ditt barn lär sig både vattnets begränsningar och dess möjligheter.

Alla våra siminstruktörer har en gedigen utbildning och är experter på att lära små barn att simma. Linnéas Simskola är ansluten Swim Australia, Swimming Australia och National Swim School Association.

Vi har två kurser per termin

Varje kurs är 9 eller 10 lektioner och varje lektion är 30 minuter och vi undervisar i varma bassänger med 33-35 grader.

Vuxen med i vattnet

Vi undervisar i 130 cm djup med 34-35 grader varmt vatten och tror på den extra trygghet som en förälder ger. Till skillnad från många andra simskolor så vi vill att det ska vara en förälder eller annan vuxen som barnet är tryggt, med i vattnet. Den vuxne blir barnets personliga simlärarassistent vilket gör att simundervisningen blir maximalt effektiv utan de väntetider som annars uppstår. När barnet klarar sig utan sin extra vuxne blir den successivt mindre delaktig och till slut är barnet utan en vuxen i vattnet. Föräldern är en tillgång, - inget hinder! 

Under Coronapandemin begränsar vi till en förälder per barn oavsett nivå. För senaste infromationen om våra Coronaanpassningar klicka här...

Kursstart och pris:

Vi har två kurser per termin. Starter i jan, mars, aug och okt samt intensivkurser i maj, juni, juli.

 • Pris för 9 tillfällen (höst 2019) är 2310 kr.
 • Pris för 10 tillfällen (vår 2020) är 2560 kr.
 • Simmar ni med fler än ett barn under samma kursomgång erhåller ni en syskonrabatt om 500 kr per barn från barn nummer två.
 • På sommaren erbjuder vi även intensivkurser.
   

Om ni behöver extra snabb och effektiv undervisning rekommenderar vi att ni bokar privatlektioner

Anmälan

Anmälan sker på denna sida för barn upp till 5 år och på denna sida för barn över 5 år.

Om du vill anmäla dig innan vi har lagt schemat för den kommande starten, så kan du göra en intresseanmälan på samma sida. Klicka i vilka tider som passar er. Vi tar med det i planeringen av schemat och startar de grupper som vi ser att det finns underlag för. Så snart schemat är klart så går det ut mejl till er som gjort en intresseanmälan. Ni kan då logga in på "Mina sidor" för att se om ni hittar en passande tid att boka in er på. Det är även då ni betalar kursen. Om ni inte hittar en passande tid så mejla gärna info@linneassimskola.se för att se om vi kan hitta något alternativ för er.


Grundkurs - Grodyngel

Vi övar på att barnet ska lära sig grunderna för crawl och bröstsim. Grunderna är att kunna vara under vattnet avslappnat och flyta.
Målen för kursen är att flyta, glida med ansiktet ned i vattnet och att ta sig fram ett par meter utan simhjälpmedel.

Grundkurs kan man gå flera gånger. 

Inga förkunskaper behövs.

En vuxen per barn i vattnet.
 


Bröstsim 1 - Groda

I Bröstsim 1 övar vi på att sätta ihop armtag med bentag. Målet är att klara 6-12 meter.
Bröstsim 1 kan man gå flera omgångar.

Förkunskapskrav Bröstsim 1:

 • Vara under vattnet
 • Glida som en torped med ansiktet ned i vattnet
 • Flyta

En vuxen per barn i vattnet.
 


Bröstsim 2 - Val

I Bröstsim 2 övar vi på att få till bröstsimmet korrekt och även öva på liksidigt ryggsim.
Bröstsim 2 kan man gå flera omgångar.

Förkunskapskrav Bröstsim 2:

 • Simma 6-12 meter bröstsim

   

Crawl 1 - Delfin

I Crawl 1 övar vi på crawlarmar och crawlsparkar. När barnet är redo övar vi även på sidoandning.

Förkunskapskrav Crawl 1:

 • Vara under vattnet
 • Glida som en torped med ansiktet ned i vattnet
 • Flyta

En vuxen per barn i vattnet.

Crawl 2 - Svärdfisk

I Crawl 2 övar vi på tekniken i crawl både på mage och rygg.
Förkunskapskrav Crawl 2: 

 • Simma crawl minst 6 m.