Villkor för deltagande

När kan vi simma?

 • Barnet skall vara minst 3 mån och högst 10 år för att få börja i Linnéas Simskola. 
 • Nybörjarnivåerna heter Anka, Rocka, Krabba och Grundkurs beroende på barnets ålder.
 • Barn som har simmat hos oss tidigare är välkomna in på den nivå som passar barnet kunskapsmässigt.
 • Barnet skall vara friskt vid simlektionen. Feber, öppet sår, diarre, ögoninflammation eller allmänt hängig är anledningar att stanna hemma. Vid osäkerhet ring eller maila och fråga oss. Frånvaro behöver ej meddelas eftersom instruktören för närvaro vid bassängen.
 • Om barnet har någon kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska barnets läkare vara tillfrågad och vi är tacksamma för att ni informerar oss i inskrivningsformuläret så att vi kan anpassa undervisningen efter ert barn.
 • Barnet skall ha en speciell simbyxa som håller tätt, ingen blöja. Möjlighet att köpa byxa finns på www.linneashopen.se. Detta gäller för barn som ännu inte är torra på dagen. Om avföring skulle komma ut i vattnet måste verksamheten avbrytas för resten av dagen. 

Hygien

 • Hygienen är central för att vattnet ska hålla högsta kvalitet och att halten klorgaser minimeras. Både barn och vuxna ska duscha och tvätta sig ordentligt, även håret, före bad.
 • Barn under ett år får dispens från duschning de första lektionerna under första kursen för att det ska vänja sig vid miljön. Om barnet är för trött för att duscha direkt efter lektionen, kan ni skölja av barnet hemma. 
 • Det varierar mellan bassänger hur många föräldrar per barn som kan vara med i vattnet. Det avgörs av bassängens reningskapacitet. Se respektive bassängs information. Den andra föräldern får naturligtvis gärna vara med på land. Syskon får ej delta i vattnet. Från och med nivå Blåsfisk är endast en förälder per barn tillåten oavsett bassäng.
 • Simtiden är 30 minuter, men gå ur vattnet tidigare om barnet har tröttnat. Pressa inte barnet att vara i längre än vad det orkar. Det är bättre att avsluta medan barnet fortfarande är på gott humör.
 • Linnéas Simskola ansvarar ej för värdesaker eller kvarglömda saker. Vid varje bassäng finns en låda där vi lägger saker som ni glömmer kvar.

Säkerhet

 • Barnet är olycksfallsförsäkrat via Länsförsäkringar under simlektionen samt till och från bassängen.
 • Det är föräldern som alltid ansvar för sitt barn vid och i vattnet. 
 • Vi rekommenderar alla föräldrar att lära sig hjärtlungräddning.

Lektionen

 • De övningar vi gör i vattnet har ett syfte och det är vår starka intention att syftet ska framgå tydligt. Vi uppskattar om du frågar om det är något som vi inte varit tillräckligt tydliga med.
 • Upp till och med nivå Sjöhäst kan två föräldrar vara med i vattnet. Från och med Blåsfisk är en förälder med i vattnet. När barnet är simkunnigt så att det klarar sig självt i vattnet samt klarar av att lyssna på instruktioner kan föräldern fasas ut. 
 • Den som simmar med barnet måste vara tillräckligt lång och mogen så att den kan räknas som lika trygg och säker som en förälder.
 • Tänk på att inte störa den lektion som pågår och prata tyst när du står och väntar vid bassängen på din tur. Det är inte heller tillåtet att sitta i trappan eller på kanten med fötterna ned i bassängen under någon annans lektion.
 • Anhöriga och vänner får vara med och titta, men då utan att störa undervisningen.
 • Vi vill inte att man äter, snusar, luktar rök eller tuggar tuggummi i bassängen. 

Simningen

 • Första lektionen i nybörjarkursen Ankan är en teorilektion som tar ca 1 timme. Då träffas alla deltagare i gruppen och ni får veta allt ni behöver inför starten inklusive Babysimboken. Vid detta tillfälle finns även möjlighet att köpa simbyxor. Tiden för teorilektionen kan komma att skilja sig från er simtid. 
 • Vid första lektionen i övriga kurser har man en samling på land innan man går ned i vattnet.
 • Information om aktuella kursdatum, eventuella uppehåll samt övrig kursinformation och nyheter finns på "mina sidor".

Betalning

 • Betalning sker direkt på "Mina sidor".
 • Du väljer själv vilken kundtyp du vill vara, se nedan. 

Kundtyp

Du kan välja att vara "uppsägningskund" eller "återanmälningskund".

 • Uppsägningskunder är automatiskt föranmälda till nästkommande kurs och prioriteras vid schemaläggningen. Man behöver alltså inte oroa sig för att tappa sin plats. Du kan säga upp ditt avtal fyra gånger per år. Information om datum för uppsägning hittar du på "Mina sidor" och du får ett mail med påminnelse i god tid innan.
 • Återanmälningskunder måste återanmäla sig till varje kurs. Tiderna man kan återanmäla sig till är de som finns kvar efter att uppsägningskunderna valt sina tider.

Du kan byta kundtyp på "Mina sidor".

Ångerrätt

Du har som konsument fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och och avtal utanför affärslokal (2005:59). För Återanmälningskund (se ovan för definition) gäller avtalet från den dag kunden klickat i att hen vill simma kvar nästkommande simperiod. Ångerfristen påbörjas samma dag. För Uppsägningskund (se ovan för definition) gäller att avtal kan upphävas fyra gånger per år i samband med uppsägningsdatum. För ny kund gäller det från och med att man bokat sin plats. Detta oavsett om man har betalat eller inte. Avtalet löper vidare till dess att det sägs upp.

Om du vill använda din ångerrätt kan du fylla i denna blankett.

OBS! Om kursen är påbörjad gäller inte ångerrätten längre.

Frånvaro/återsim

 • När du fått en plats hos oss är den bindande. Kursavgiften återbetalas inte vid frånvaro.
 • I mån av plats finns möjlighet att återsimma missade simtider i samband med varje ny kursstart samt vid stående återsimtider varje vecka. Anmälan till återsim görs via "Mina sidor".

Personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR (General Data Protection Regulation). Vi ingår endast avtal med personer som fyllt 18 år. Vi är ansvariga för de personuppgifter som lämnas till oss. Uppgifterna används enbart för att kunna behålla vår kundrelation och för våra egna marknadsföringsändamål. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra företag eller föreningar. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret gör du det lättast genom att skriva till oss. Du har rätt att begära ett registerutdrag om du önskar se vilka uppgifter vi har om dig.

För vår fullständiga policy om personuppgifter läs här.