Våra simskolor

Vad roligt att du är intresserad av att börja simma hos oss!

Hos oss sker undervisningen i små grupper i personlig atmosfär med professionella siminstruktörer. Vi erbjuder nivåanpassad verksamhet, så att ditt barn ska kunna utvecklas. Vår förhoppning är att ditt barn ska trivas och vilja stanna länge.

Målet med vår verksamhet är att lära barn simma och att träna på simning utifrån den nivå barnet befinner sig på. Genom att simma i vår verksamhet kan barnet även utvecklas motoriskt, socialt och intellektuellt. Man får röra sig på ett sätt som inte är möjligt på land. Som ett led i siminlärningen arbetar vi med vattensäkerhet.  Vi tycker att det är viktigt att ditt barn lär sig vattnets begränsningar och möjligheter.

Alla våra siminstruktörer har en gedigen utbildning och är experter på att lära små barn att simma. Linnéas Simskola är ansluten till Swim Australia, Swimming Australia och National Swim School Association.

Vi erbjuder simskola för barn från 3 månader upp till ca 10 år. Vi undervisar i varma bassänger med ca 33-35 grader.

Vi har verksamhet i Uppsala och Västerås. I Uppsala har vi vår egen bassäng, Linnéabassängen på Märstagatan 4.

I Västerås finns vi på Eriksborg, Erikslund på lördagar.