Återsim och extrasim

Återsim

Om ni varit borta en eller flera lektioner har ni möjlighet att i mån av plats simma igen missade simtillfällen. Anmälan till återsim kan göras en vecka i förväg. Anmälan görs på "Mina sidor". När du bokat din tid får du ett bekräftelsemejl.
Vi är tacksamma för att ni avbokar om ni inte kan komma på återsimstiden så att någon annan kan få möjlighet att simma istället.

Återsim erbjuds på orter där vi har tillgång till bassängen fler dagar än en. 

  • Obs! Ingen har "rätt" till ett visst antal lektioner.
  • Återsim är i första hand till för dem som missat en lektion pga sjukdom.

På återsimlektioner är grupperna blandade. Vi har en samling och ett avslut och instruktören kan visa er vad ni missat.

Tider för återsim varierar mellan kurser och ort. Fler återsim brukar erbjudas i samband med kursstart.

Extrasim vid instruktörsutbildning

Välkomna att delta som praktik-familj vid våra instruktörsutbildningar! Hjälp våra blivande instruktörer från olika delar av landet att lära sig grepp och övningar på barn i vattnet.

Lektionen är 30 min som vanligt. Grupperna är mer blandade än vanligt. En förälder per barn är välkommen att delta.

Som del i utbildningen finns ett moment där grepp och övningar visas på barn i vattnet. Detta är för att vi ska kunna visa på de duktiga barnen vi har i vår verksamhet hur mycket barnen faktiskt kan lära sig och hur man gör detta.

Lektionen är 30 min som vanligt. Barnen är indelade i åldersgrupper som är mer blandade än vanligt. En förälder per barn är välkommen att delta.

Det kan hända att vi går igenom något ni gjort tidigare eller så visas en helt ny övning. Allt på barnets villkor, som vanligt. Om barnet är på humör är det värdefullt om praktikanten får prata med er, hålla i ditt barn och eventuellt prova olika grepp och övningar. Det är dock viktigt att ni vet att vi inte förväntar oss att ni ska göra något som inte känns bra för er. Det krävs inget av er för att ni ska komma dit! Ibland är barnet mammigt, trött eller blygt - och så ser också verkligheten ut för instruktörerna i vattnet!

Extrasimmet brukar vara ett roligt och spännande tillfälle!

Vi skickar ut separat information när det kommer extrasim nästa gång.