Nivåer

 

För att se det aktuella schemat gå in under "Våra bassänger" och vidare till aktuell bassäng.

Vi har kurser som passar alla

Ditt barn kan börja simma redan när det är 3 månader gammalt och fortsätta ända upp till 10 års ålder. De flesta som simmar hos oss går många kurser där kunskaperna byggs på varandra. Om ditt barn inte har simmat hos oss tidigare har vi särskilda inslussningsnivåer (Anka, Rocka, Krabba och Grundkurs) som ger en bra grund för att sedan kunna gå vidare till andra nivåer. Om du vill att ditt barn ska få en extra boost med kunskaper kan du boka in privatlektioner. 

 

Hur går det till?

På hösten har vi två kursstarter på vardera 9 tillfällen och på våren  två kursstarter på vardera 10 tillfällen. Varje tillfälle i vattnet är 30 minuter.

Teorilektion

Den allra första lektionen i nivå Ankan äger rum på land. Då går siminstruktören igenom teori kring simningen och ger den information ni behöver innan ni går ner i vattnet första gången. Ni får se film som ger en bild av det som kommer att hända i vattnet under resten av kursen. Ni får träffa de andra familjerna i er grupp och har möjlighet att ställa frågor. I samband med teorilektionen får ni er Babysimbok. Teorilektionen tar ungefär en timme. Information om detta får ni i kallelsen som skickas per mail. Teorin kan vara på en annan tid än er ordinarie simtid. Det finns möjlighet att köpa simbyxor genom oss. Titta gärna in i Linnéashopen här...

 

När byter man nivå?

Vanligtvis stannar man på en nivå under 1–3 kursomgångar beroende på hur bra barnet behärskar de olika övningarna. En del barn mår bättre av att vara i en grupp där de själva har kommit lite längre än de andra. Omvänt mår en del bättre av att ha andra att sporras av. Det kan också finnas sociala eller praktiska skäl till att välja en viss nivå. Siminstruktören rapporterar till kontoret när barnet har uppnått vissa färdigheter och då flyttas barnet vidare automatiskt. På "Mina sidor" kan du se vilken nivå ditt barn ligger på och vilken nivå som är rekommenderad till nästa kurs. Ni kan också själva diskutera med siminstruktören eller med kontoret om ni vill byta nivå.

Nivåer

Anka

Nivå: Anka, Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. 

Målen för kursen är att föräldrarna ska känna sig trygga med barnet i vattnet, att barnet kan koppla sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och att barnet kan röra sig ledigt över ytan med föräldrarnas hjälp. Barnet ska också kunna känna sig tillfreds med att få en hel hink med vatten över ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna (kursen efter Anka).

Rocka

Nivå: Rocka, Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst eller Blåsfisk beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda.

Krabba

Nivå: Krabba, Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Förkunskaper

Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Mål

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Blåsfisk, Späckhuggare eller Haj. Byte av nivå sker när barnet uppnått målen på den nuvarande nivån.

Sjöstjärna

Nivå: Sjöstjärna, Någon av nybörjarkurserna.

Förkunskaper

Någon av nybörjarkurserna.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna rotera från rygg till mage och från mage till rygg med hjälp. Barnet ska kunna hålla fast i kanten och börja dyka under vattnet. Den motoriska utvecklingen stimuleras med armringar.
 

Nästa nivå är Pingvin. Ditt barn blir flyttad till nästa nivå när nivåmålen är uppnådda.

Pingvin

Nivå: Pingvin, Målen för Sjöstjärna.

Förkunskaper

Målen för Sjöstjärna.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna vänta på okej vid hopp från kant eller matta. Barnet ska kunna simma fritt 1–1,5 meter mot kant, trappa eller förälder, ta tag själv och hålla fast i kanten samt vända tillbaka med hjälp.

 

Sjöhäst

Nivå: Sjöhäst, Målen för Pingvin.

Förkunskaper

Målen för Pingvin.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna tippa baklänges från en matta och rotera till mage med hjälp. Barnet ska kunna simma cirka två meter själv och ryggflyta i tre sekunder med hjälp. Barnet ska kunna vända tillbaka till kanten med hjälp. Barnet ska själv kunna klättra upp på kant eller matta. Barnet ska kunna hålla sig fast på förälderns rygg när denne simmar.

 

Blåsfisk

Nivå: Blåsfisk, Målen för Sjöhäst.

Förkunskaper

Målen för Sjöhäst.

Mål

Barnet simmar tre meter och hämtar luft med "pop-up"teknik. Barnet ska kunna göra ett sittande huvuddyk och vända tillbaka till kanten själv samt avsluta simsträckan på egen hand. Barnet ska kunna ryggflyta i fem sekunder med hjälp och rotera till mage utan hjälp.

 

Späckhuggare

Nivå: Späckhuggare, Målen för Blåsfisk.

Förkunskaper

Målen för Blåsfisk.

Mål

Målen för kursen är att barnet ska kunna hoppa från kanten och rotera till rygg. Barnet ska kunna simma fyra meter och sedan hämta luft (pop-up), flyta på egen hand i tre sekunder samt simma och rotera till rygg och tillbaka igen. Barnet ska kunna avsluta simsträckan på egen hand samt glida som en torped och kunna göra stående huvuddyk. Vi börjar med armtag och att simma på rygg.

Haj

Nivå: Haj, Från 3 år Barnet simmar som en torped i rätt simläge. Barnet använder stora crawlarmar när det simmar och hämtar luft på sidan. Barnet simmar 10-25 meter crawl och ryggcrawl. Barnet kan dyka från bassängkanten.

Förkunskaper

Från 3 år Barnet simmar som en torped i rätt simläge. Barnet använder stora crawlarmar när det simmar och hämtar luft på sidan. Barnet simmar 10-25 meter crawl och ryggcrawl. Barnet kan dyka från bassängkanten.

Mål

Barnen har med sina föräldrar i bassängen så länge det behövs. För att ett barn ska kunna vara utan sin förälder behöver det:

  • Kunna ta instruktioner från instruktören
  • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
  • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
  • Vara själv med på att vara utan förälder
  • Kunna vänta på sin tur
  • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
  • Kunna kommunicera med de andra barnen

Svärdfisk

Nivå: Svärdfisk, Målen för Haj. 

Förkunskaper

Målen för Haj. 

Mål

Förfinad teknik för barn över 5 år. Vi övar på dubbelsidig andning och på att förbättra vår teknik vad gäller crawl. 

Mål är att simma crawl ca 12-24 meter.

Grodyngel

Nivå: Grodyngel, Inga förkunskaper

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Mål

Det vi övar på i denna kurs är: Vara under vattnet,  Glida som en torped med ansiktet ned i vattnet, Flyta.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Bröstsim eller Crawl (Groda - Bröstsim och Delfin - Crawl)

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med.

Groda

Nivå: Groda, För att kunna boka in sig i Groda (bröstsim 1) så måste man klara målen i grundkursen. Groda kan man gå flera gånger.

Förkunskaper

För att kunna boka in sig i Groda (bröstsim 1) så måste man klara målen i grundkursen. Groda kan man gå flera gånger.

Mål

I ”Groda” så övar vi på bröstsim och målet är att klara 6-12 meter.

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med.

Val

Nivå: Val, För att kunna boka in sig i Val så måste man klara målen i Groda (simma bröstsim ca 6-12 meter). Val kan man gå flera gånger.

Förkunskaper

För att kunna boka in sig i Val så måste man klara målen i Groda (simma bröstsim ca 6-12 meter). Val kan man gå flera gånger.

Mål

I ”Val så övar vi på bröstsim och målet är att klara 12-24 meter.

Vi vill att i de grupper där barnen är 5-10 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med

Delfin

Nivå: Delfin, Målen som är i grundkurs.Vara under vattnet, gida som en torped med ansiktet ned i vattnet och flyta.

Förkunskaper

Målen som är i grundkurs.Vara under vattnet, gida som en torped med ansiktet ned i vattnet och flyta.

Mål

Simma crawl 6-12 meter. Du kan gå Delfin (Crawl 1) flera gånger.

Vi vill att det är en vuxen med i vattnet i denna kurs.

Morgonsim

Förkunskaper

Mål