Simskola 5-8 år

Vi erbjuder Grundkurs, Bröstsim 1, Bröstsim 2, Crawl 1 och Crawl 2 för barn som är mellan ca 5 och 10 år.

I våra grupper är det 6-8 deltagare. Varje lektion är 30 minuter i vattnet. Det är en instruktör med i vattnet som leder lektionen. Vi vill att i de grupper där barnen är 5-9 år så ska det vara med en vuxen i vattnet per barn, det kan vara en förälder eller en annan person som barnet känner sig trygg med.

Grundkurs

Vi över på att barnet ska lära sig grunderna för crawl och bröstsim.
Målen för kursen är att flyta, glida med ansiktet ned i vattnet och att ta sig fram ett par meter utan simhjälpmedel.

Inga förkunskaper behövs.
Grundkurs kan man gå flera gånger. 

Vi vill att en vuxen är med barnet i vattnet i denna kurs.

Bröstsim 1

I Bröstsim 1 övar vi på att sätta ihop armtag med bentag. Målet är att klara 6-12 meter innan barnet är redo för nästa steg, Bröstsim 2.
Bröstsim 1 kan man gå flera kurser.

För att anmäla sig till Bröstsim 1 så vill vi att barnet kan:

Vara under vattnet
Glida som en torped med ansiktet ned i vattnet
Flyta

Vi vill att en vuxen är med i vattnet i denna kurs.

Bröstsim 2

I Bröstsim 2 övar vi på att få till bröstsimmet korrekt och även öva på liksidigt ryggsim.
Bröstsim 2 kan man gå flera kurser.

För att anmäla sig till Bröstsim 2 så vill vi att barnet kan:

Simma ca 6-12 meter bröstsim
 

Crawl 1

I Crawl 1 övar vi på crawlarmar och crawlsparkar. När barnet är redo övar vi även på sidoandning.

För att anmäla sig till Crawl 1 så vill vi att barnet kan:

Vara under vattnet
Glida som en torped med ansiktet ned i vattnet
Flyta

Vi vill att det är en vuxen med i vattnet i denna kurs.

Crawl 2

I Crawl 2 övar vi på tekniken i crawl både på mage och rygg.
För att anmäla sig till Crawl 2 ska barnet kunna simma crawl minst 6 m.

 

Kursstart och pris:

Vi har två kurser per termin. (Utöver dessa erbjuder vi även intensivkurser på sommaren.)

Pris för 9 tillfällen (höst) är 2195 kr.
Pris för 10 tillfällen (vår) är 2440 kr.

Varje tillfälle i vattnet är 30 minuter och vi undervisar i varma bassänger med 33-35 grader.