Villkor för att simma hos oss

När kan vi simma?

Barnet skall vara minst 3 mån och högst ca 12 år för att få börja i Linnéas Simskola. 

Nybörjarnivåerna heter Anka, Rocka, Krabba och Grodyngel beroende på barnets ålder.

Barn som har simmat hos oss tidigare eller i någon annan simskola är välkomna in på den nivå som passar barnet kunskapsmässigt.

Läs mer om våra nivåer här.

Barnet skall vara friskt vid simlektionen. Feber, öppet sår, diarré, ögoninflammation eller allmänt hängig är anledningar att stanna hemma. Vid osäkerhet ring eller mejla och fråga oss. Frånvaro behöver ej meddelas eftersom instruktören för närvaro vid bassängen.

Om barnet har någon kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning ska barnets läkare vara tillfrågad och vi är tacksamma för att ni informerar oss i inskrivningsformuläret så att vi kan anpassa undervisningen efter ert barn.

Barnet skall ha en speciell simbyxa som håller tätt, ingen blöja. Möjlighet att köpa byxa finns på Linneashopen. Detta gäller för barn som ännu inte är torra på dagen. Om avföring skulle komma ut i vattnet måste verksamheten avbrytas för resten av dagen. 

Lektionen

De övningar vi gör i vattnet har ett syfte och det är vår starka intention att syftet ska framgå tydligt. Vi uppskattar om du frågar om det är något som vi inte varit tillräckligt tydliga med.

Upp till och med nivå Sjöhäst kan två föräldrar vara med i vattnet. Från och med Blåsfisk är en förälder med i vattnet. När barnet är simkunnigt så att det klarar sig självt i vattnet samt klarar av att lyssna på instruktioner kan föräldern fasas ut. Detta görs i samråd med instruktören.

Simtiden är 30 minuter, men gå ur vattnet tidigare om barnet har tröttnat. Pressa inte barnet att vara i längre än vad det orkar. Det är bättre att avsluta medan barnet fortfarande är på gott humör.

Den som simmar med barnet måste vara tillräckligt lång och mogen så att den kan räknas som lika trygg och säker som en förälder.

Tänk på att inte störa den lektion som pågår och prata tyst om du står och väntar vid bassängen på din tur. Det är inte heller tillåtet att sitta i trappan eller på kanten med fötterna ned i bassängen under någon annans lektion.

Anhöriga och vänner får vara med och titta, men då utan att störa undervisningen.

Kursstart

Första lektionen i nybörjarkursen Ankan är en teorilektion som tar ca 1 timme. På teorilektionen träffas alla Ankor och ni får veta allt ni behöver inför starten. Tiden för teorilektionen kan komma att skilja sig från er simtid. I Anka-kursen ingår ett exemplar av Babysimboken.

Vid första lektionen i övriga kurser har man en samling på land innan man går ned i vattnet.

Information om aktuella kursdatum, eventuella uppehåll samt övrig kursinformation och nyheter finns på "mina sidor".

Återanmälan

Du som simmar hos oss i en ordinarie simkurs har alltid möjlighet att återanmäla dig till nästa kursperiod innan kursschemat görs om. Detta måste ske före ett visst återanmälningsdatum. Efter detta datum tas de som inte återanmält sig genom att klicka på återanmälningsknappen bort. Kursschemat omorganiseras enligt önskemål om byten m.m. Därefter inbjuds de från intresselistan att välja tider. 

Hygien

Hygienen är central för att vattnet ska hålla högsta kvalitet och att halten klorgaser minimeras. Både barn och vuxna ska duscha och tvätta sig ordentligt, även håret, före bad.

Barn under ett år får dispens från duschning de första lektionerna under första kursen för att det ska vänja sig vid miljön. Om barnet är för trött för att duscha direkt efter lektionen, kan ni skölja av barnet hemma. 

Vi vill inte att man äter, snusar, luktar rök eller tuggar tuggummi i bassängen. 

Covid-19

Under pandemin gjorde vi vissa förändringar för vår verksamhet och våra simmare. Det mesta har nu återgått till hur det var innan pandemin.

Här kan du läsa om våra anpassningar.

Säkerhet

Barnet är olycksfallsförsäkrat via Länsförsäkringar under simlektionen samt till och från bassängen.

Det är föräldern som alltid ansvarar för sitt barn vid och i vattnet. 

Vi rekommenderar alla föräldrar att lära sig hjärtlungräddning.

Oavsett hur vattenvant ett barn är ska det alltid övervakas i och vid vatten. Lämna det aldrig obevakat i närheten av vatten. 

Frånvaro och återsim

När du bokat en plats hos oss är den bindande. Kursavgiften återbetalas inte vid frånvaro.

Återsim är en extra service som simskolan erbjuder sina simmare. Återsim är en möjlighet att i mån av plats komma och ta igen missad simtid. Återsim läggs upp när det finns möjlighet platsmässigt i bassängen och man kan boka detta en vecka i förväg via mina sidor upp till 6 mån efter missad lektion.

Det är blandade åldrar på barnen i gruppen så det är inte att man simmar igen en viss lektion i en viss kurs. Men instruktören har en gemensam genomgång och så får man öva på det man behöver under lektionen.

Det är viktigt att avboka ett bokat återsim som man inte kan utnyttja. Annars räknas det tillfället som förbrukat.

Om man är ny på Linnéas Simskola och inte har simmat så många tillfällen ännu så rekommenderar vi att man väntar med att boka återsim tills man har byggt upp en grundläggande vattentrygghet och börjat bli bekant med vår pedagogik.

Betalning

Betalning sker direkt på "Mina sidor".

Du kan välja kortbetalning, swish eller faktura samt delbetalning. 

Vi använder oss av NETS (motsvarar KLARNA) och du kan se din betalning via MY AFTERPAY.

Syskonrabatt 500 kr erhålls för barn nr 2, 3 osv.

Ångerrätt

Avbokning kan ske med full återbetalning upp till 14 dagar före första kurstillfället. Avbokning efter detta återbetalas ej. 

Detta pga av att vi planerar schemat i god tid och är beroende av att fylla kursplatserna. 

Avbokningsskydd

Om en deltagare drabbas av oförutsedd sjukdom som omöjliggör deltagandet kan man mot uppvisande av läkarintyg få pengar tillbaka om man tecknat avbokningsskydd vid bokningen. Avbokningsskyddet gäller endast deltagaren, det vill säga den som simmar, och inte om ansvarig, till exempel förälder, skulle bli sjuk.

Avbokningsskyddet kostar 200 kr och betalas vid kursbokning. Skyddet gäller ifall sjukdom eller skada förhindrar deltagaren att delta på minst hälften av kurstillfällena. Läkarintyg med förklaring av varför deltagaren inte kan gå på simskola krävs.

Mer information om avbokningsskydd.

Personuppgifter

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR (General Data Protection Regulation). Vi ingår endast avtal med personer som fyllt 18 år. Vi är ansvariga för de personuppgifter som lämnas till oss. Uppgifterna används enbart för att kunna behålla vår kundrelation och för våra egna marknadsföringsändamål. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra företag eller föreningar. Vill du göra någon ändring av uppgifterna eller bli borttagen ur registret, kontakta oss. Du har rätt att begära ett registerutdrag om du önskar se vilka uppgifter vi har om dig.

Vår fullständiga policy om personuppgifter finns här. 

Kvarglömda saker

Linnéas Simskola ansvarar ej för värdesaker eller kvarglömda saker. Vid bassängen finns en låda där vi lägger upphittade hygienprodukter såsom schampo. I "slussen", rummet innan omklädningsrummen, finns en kvarglömda saker-låda där vi lägger torra badkläder och annat. Upphittade värdesaker förvaras inne på kontoret. 

Efter varje kursperiods slut finns kvarglömda saker kvar i en månad, därefter tvättar vi sakerna och skänker allt till välgörenhet.