Här hittar du svar på vanliga frågor!

Börja simma

30 minuter

 

En kurs är 10 tillfällen.

Baby- och småbarnssim hos oss är så mycket mer än att bada tillsammans. Man lär barnet att hantera en situation då det ofrivilligt hamnar i vattnet. Det innebär att barnet lär sig att hålla andan under vattnet, sparka sig upp och hämta luft, vända tillbaka till det håll det kommit ifrån, ta sig dit, hålla sig fast och ta sig upp. Man lär barnet att tidigt ta sig fram i vattnet. Simningen stimulerar barnets utveckling på väldigt många olika sätt, både socialt, sensoriskt och motoriskt. Läs mer om fördelar med simning

Att gå till simhallen med sitt barn och bada tillsammans är utmärkt. Det kan man självklart göra på egen hand så länge vattenkvaliteten är tillräckligt bra, temperaturen tillräckligt hög och att man begränsar simtiden.

Det är dock mycket svårt att själv ha kunskapen och erfarenheten av allt det som barnet kan lära sig. Med en professionell instruktör vid din sida får du veta när och vad ditt barn kan göra samt vad och hur man kan gå vidare med varje övning.

Det svåraste att lära sitt barn på egen hand är respekten för vattnet och den är mycket viktig. Som förälder reagerar man instinktivt på barnets agerande i vattnet och effekten blir ofta att man överbeskyddar barnet vilket gör att barnet inte lär sig att ta konsekvenserna av sitt eget handlande och därigenom inte heller får de livsviktiga vattenrespektkunskaperna.

Det är viktigt att barnet lär sig ett sunt förhållningssätt till vatten. Att det både inser möjligheterna men också begränsningarna!

Syskon får inte vara med i vattnet i en annan grupp än den syskonet är bokat i. Syskon som är tillräckligt gamla och mogna att sitta på bänken och titta på får göra det. Ännu äldre syskon kan sitta själva i entrén under syskonets lektion. 

För syskon som vill börja simma ges en syskonrabatt på 500 kr från barn två.

Vi har inga prova-på-lektioner. Vi anser att det krävs mer än ett tillfälle för att bedöma om detta är något för er. För baby-nybörjare har vi ett teoritillfälle på land innan man ens går ned i vattnet för att föräldrarna ska kunna vara tillräckligt trygga och förberedda.

Vår erfarenhet är att alla barn tycker om att simma i varmt vatten tillsammans med sin förälder. 

Om man inte vill köpa en hel kurs kan man boka privatlektioner. 

Barn föds vattenglada och med en naturlig inställning till vatten, men ibland kan det ha inträffat något som har skrämt barnet eller så har föräldrarna kanske fört över sin egen rädsla.

Barn är experter på att läsa av sina föräldrars känslor. Om barnet är ledset i vattnet är det mycket sällan vattnet i sig som det beror på, utan nästan alltid hunger och trötthet.

Crawl är det absolut lättaste simsättet att lära sig och barnet kan lära sig det från ca 3 års ålder. Bröstsim är motoriskt mer komplicerat och därför är det först kring 6 års ålder barnet kan lära sig det. 

Vi vill att minst en vuxen ska vara med barnet i vattnet. Upp till och med nivå Sjöhäst får två vuxna vara med. Från nivå Blåsfisk får en vuxen vara med. I nybörjargruppen Krabba får en vuxen vara med i vattnet.

Den vuxne blir barnets personliga simassistent. Vi vet att simundervisningen blir mer effektiv om barnet har en vuxen med sig. Väntetiden blir kortare och den vuxne får även egen kunskap att kunna hjälpa barnet vidare utanför simskolan.

Vi vill att en vuxen är med barnet till dess att vissa kriterier är uppnådda. För att ett barn ska kunna vara utan medföljande vuxen i bassängen behöver det:

 • Kunna ta instruktioner från instruktören
 • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
 • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
 • Själv vilja vara utan förälder
 • Kunna vänta på sin tur
 • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
 • Kunna kommunicera med de andra barnen

På simskolan kan vuxna som är med barnet börja "slussas ut" ur vattnet från kursnivå Haj.

Bonusnivåer

Hos oss ger ni ert/era barn en fantastisk möjlighet att lära sig vattenvana, livräddande övningar och att simma. Som en extra uppmuntran för att man fortsätter att simma hos oss och ger barnen kontinuitet i simningen så har vi ett bonussystem för våra kunder.

Vi är så glada och tacksamma för att ni simmar hos oss! 

Bonusnivå Bas 
1-2 kurser

 • 5% rabatt i Linneashopen.
 • Rabatt på morgonsim för vuxna (i mån om kapacitet).
 • Rabatt på HLR-kurser som anordnas av simskolan.

Bonusnivå Brons
3-4 kurser

 • Rabatt på morgonsim för vuxna (i mån om kapacitet).
 • Rabatt på HLR-kurser som anordnas av simskolan.
 • 10% rabatt i Linneashopen.

Bonusnivå Silver
5-9 kurser

 • Rabatt på morgonsim för vuxna (i mån om kapacitet).
 • Rabatt på HLR-kurser som anordnas av simskolan.
 • 10% rabatt i Linneashopen.
 • En dags förtur till återsimstider. 

Bonusnivå Guld 
10-19 kurser

 • Rabatt på morgonsim för vuxna (i mån om kapacitet).
 • Rabatt på HLR-kurser som anordnas av simskolan.
 • 10% rabatt i Linneashopen.
 • En dags förtur till återsimstider. 
 • En dags förtur till kurstider. 

Bonusnivå Rubin
20-29 kurser

 • Rabatt på morgonsim för vuxna (i mån om kapacitet).
 • Rabatt på HLR-kurser som anordnas av simskolan.
 • 10% rabatt i Linneashopen.
 • En dags förtur till återsimstider. 
 • En dags förtur till kurstider. 
 • Extrasim med instruktör.

Bonusnivå Diamant
30+ kurser

 • Rabatt på morgonsim för vuxna (i mån om kapacitet).
 • Rabatt på HLR-kurser som anordnas av simskolan.
 • 10% rabatt i Linneashopen.
 • En dags förtur till återsimstider. 
 • En dags förtur till kurstider. 
 • Extrasim med instruktör.
 • En gratis bassänghyra på 2 timmar per år. Kan användas för t.ex. barnkalas.

Avbokning

Ni har rätt att avboka er plats och få tillbaka kursavgiften upp till 14 dagar före det första kurstillfället. Senare avbokning återbetalas ej. 

Distansavtalslagens undantag:

 • Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel kulturevent eller fotbollsmatcher.

Om en deltagare drabbas av oförutsedd sjukdom som omöjliggör deltagandet kan man mot uppvisande av läkarintyg få pengar tillbaka om man tecknat avbokningsskydd vid bokningen. Avbokningsskyddet gäller endast deltagaren, det vill säga den som simmar, och inte om ansvarig, till exempel förälder, skulle bli sjuk.

Avbokningsskyddet kostar 200 kr och betalas vid kursbokning. Skyddet gäller ifall sjukdom eller skada förhindrar deltagaren att delta på minst hälften av kurstillfällena. Läkarintyg med förklaring av varför deltagaren inte kan gå på simskola krävs. Läkarintyget måste tydligt hänvisa till tidsperioden som barnet inte kan delta på simlektioner. Kostnaden för de lektionerna är det som man kan få tillbaka.

Här kan du läsa om avbokningsskydd, avbokningsregler och återsim.

Babysim

Den medicinska nedre gränsen är tre månader gammalt barn utan öppna sår. Många föräldrar tycker att det känns lagom att börja simma någon gång mellan fyra och sex månaders ålder. Det viktigaste är att du som förälder tycker att det känns lagom. Det är trots allt en tid att passa varje vecka då barnet om möjligt ska vara utsövt och mätt.

Vid fyra till sex månaders ålder kommer barnet att kunna ge dig mer positiv feed-back i form av plask och skratt än om det är yngre.

Det är aldrig för sent att börja simma. Bättre sent än aldrig. Men för vattenvanans skull är det bra om man kommer igång så snart som möjligt. Det är också viktigt att man behåller kontinuiteten i simmandet. Barnet glömmer fort.

Det finns ingen övre gräns. Förr trodde man att man bara kunde gå på "babysim" om barnet hade kvar ”dykreflexen”. Nu vet man att det finns skyddande reflexer mycket längre än man trott tidigare, men det viktigaste av allt är att moderna babysim inte använder sig av reflexer för att lära barnet att hålla andan under vattnet. Istället så vill man att barnet ska lära sig att hålla andan viljemässigt och i en långsam takt så att barnet hinner med. Man lär barnet att hålla andan innan barnet får komma under ytan.

Det är aldrig för sent att börja simma!

Nej, erfarenheten och studier visar att simning gör stor nytta för astmatiker. Det finns några studier som visar ett samband mellan att vistas i simhallar med förhöjda halter av den klorluktande gasen trikloramin och förekomst av astma, särskilt hos barn och unga. En stark klorlukt betyder höga halter av trikloraminer som inte är hälsosamma. Man bör inte vistas med små barn i lokaler som luktar starkt av klor. De bassänger som används för babysim bör således ha höga hygienkrav för alla som simmar där.

I Linnéabassängen har vi låga halter bundet klor och därför luktar det heller inte särskilt mycket klor. Vi tar prover två gånger om dagen. Vi renar med klor, sänker pH med koldioxid och kompletterar med UV-ljus för att döda mikroorganismer. Vi backspolar våra stora filter flera gånger i veckan. 

Nej. Det är en förlegad uppfattning och grundar sig på att barnet skulle ha kvar en reflex som möjliggör det att vara under vattnet.

”Dykreflexen” som egentligen är flera samverkande reflexer, är inte nödvändig för att lära barnet att hålla andan under vattnet. Tvärtom så använder de moderna babysimskolorna sig inte alls av några reflexer. Istället så lär man barnet mjukt och försiktigt att hålla andan viljemässigt redan innan det kommer under vattnet första gången.i 
 

Hos oss börjar barnen inte simma under vattnet förrän under andra nivån Sjöstjärna. Under nybörjarkursen häller vi mycket vatten över huvudet på barnet för att vänja det. 

Barn har svårare att reglera kroppstemperaturen än vi vuxna. Första sommaren brukar det inte vara aktuellt att simma ute i vårt svenska sommarvatten. Det hela beror på flera faktorer: hur varmt det är i luften, hur varmt det är i vattnet, hur gammalt barnet är, hur mycket hull det har på kroppen och hur länge man är i vattnet.

Barn under två år ska inte simma i kallare vatten än 32° C, och detta i högst 30-45 minuter.

Om det är mycket varmt i luften, kan det till dock och med vara bra att ta ett dopp ute trots att vattentemperaturen är lägre. Det är då väldigt viktigt att vara observant på hur barnet reagerar.

I vanliga simbassänger är det cirka 26-29° C, och är alltså även det alldeles för kallt för små barn att simma i. I babysimbassänger är det ofta runt 34° C, och allra lägst 32° C.

Det kan också bli för varmt för barnet. Bubbelpooler håller cirka 38° C, vilket är i det varmaste laget. Viktigt att tänka på är också att klorångorna oftast samlas vid vattenytan där barnet har sitt huvud, varför man avråder från bubbelpooler helt. Bastubad med temperaturer om 70-100° C är också för varmt för ett litet barn.

Bastu bör man vara försiktig med till dess att barnet själv kan gå ut ur bastun om det skulle bli för varmt.

I nybörjarkursen Ankan är det första kurstillfället en teorilektion som är ca en timme och de övriga lektionerna är 30 min i vattnet. På er teorilektion får ni veta allt ni behöver veta innan ni går ned i vattnet och ni får även möjlighet att ställa frågor. Teorilektionen kan vara en annan dag och tid än kursens övriga lektioner.

Ja, det är mycket bra om man erbjuder barnet bröstet eller flaskan även under tiden i vattnet om barnet är hungrigt eller behöver lite extra trygghet. Ställ dig bekvämt i en grundare del av bassängen eller sätt dig i trappan en bit ned. Barnet ska vara så djupt ned i vattnet som möjligt för att inte bli nedkylt men samtidigt med huvudet tryggt över vattenytan.

När ett blöjbarn är i en bassäng ska det ha en babysimbyxa med dragsko på sig (som dessa!). Dessa kan man dra åt kring lår och mage så att de håller tätt och eventuell avföring inte kan komma ut. Bra babysimbyxor är gjorda av ett material som håller tätt men samtidigt kan andas så att det inte fyller på för mycket luft. Om byxan flyter får barnet en felaktig uppfattning om sin egen kropps egenskaper i vattnet. Byxan ska inte heller vara för tjock så att den hindrar barnets rörelseförmåga i vattnet. Byxa är generellt bättre än en baddräkt eftersom baddräkten tar bort mycket av den lilla kroppens kontakt med det stimulerande vattnet. 

När barnet är torrt på dagen kan det ha vanliga simkläder i bassängen. Ta dock för vana att alltid gå på toaletten innan ni kliver ned i bassängen.

 

Utvecklingsfrågor

Allt lärande har toppar och dalar. Det finns också specifika utvecklingsfaser som märks tydligast i åldern cirka sju till nio månader (Fas 1) och cirka åldern ett och ett halvt till två och ett halvt år (Fas 2) som man felaktigt kan tolka som att barnet slutat tycka om att simma.

Fas 1 utmärks av att barnet blir klängigt och ”mammigt” och vill ha mycket närhet. Fas 2 utmärks av att barnet säger ”nej” och ”jag vill inte” och kanske helst sitter i trappan och häller med vatten. Båda faserna kräver respekt för barnets person. I Fas 1 behöver det bli kramat och känna mycket närhet. Det finns ”näraövningar” som man kan göra under dessa veckor. Fas 2 som kan vara något längre tolkar man ofta som att ”barnet inte vill göra något alls längre”, men i själva verket finns det massor med saker som barnet vill göra. Det gäller bara att komma på vad! Passa på att öva på det som barnet är motiverat att göra just då!

Diskutera med din instruktör så kommer ni att få hjälp att komma vidare. 

Det är synd att sluta simma pga av en naturlig utvecklingsfas för det ger sig alltid. Och fortare om man respekterar fasen och inte blir frustrerad!

Det är väldigt individuellt hur lång tid det tar innan ett barn lär sig att simma. Efter cirka tre månaders simning brukar barnet kunna simma mellan föräldrarna under vattnet.

Vid ett och ett halvt till två års ålder brukar ett barn som simmat sedan det var baby kunna vända tillbaka till kanten självt.

Vid två års ålder brukar barnet börja kunna hämta luft för att kunna simma längre sträckor.

Vid tre års ålder brukar barnet kunna använda sina armar mer effektivt och kunna simma crawl.

Vid fyra års ålder kan vissa barn simma bröstsim, men det är egentligen inget som vi strävar efter i första hand. Även simförbundet rekommenderar numera att man börjar med crawl.

Hälsofrågor

Bakterier och andra mikroorganismer kan inte överleva i bassängvattnet så länge de normer som finns för vattenkvaliteten följs. Barnet skall ha en babysimbyxa på sig för att inte bajs skall kunna komma ut i vattnet. Urin är normalt bakteriefritt. I vår bassäng har vi mycket hög kvalitet på vattnet. 

Förkylningar och andra smittosjukdomar kan smitta i luften mellan barn och vuxna i bassänglokalen som i andra situationer om människor umgås tätt.

I Ryssland har barnläkaren Vladimir Gutermann gjort studier som visar att babysimmande barn får färre luftvägsinfektioner än andra barn i motsvarande ålder. Han påstår att det beror på att hjärt- och lungmuskulaturen stärks och att massagen som vattnet ger stimulerar lymfsystemet.

Nej, men om man har anlag för känslig hud kan vattnet torka ut huden något. Detta förebygger man genom att smörja in huden regelbundet. Många hudsjukdomar som till exempel böjveckseksem visar sig i den åldern som barnet börjar simma, varför många felaktigt tolkar det som att det är simmet som orsakar problemen.

Det finns inte heller någon medicinsk allergi för klor. Det som det handlar om är att man är känslig för uttorkning. 

Smörj inte in barnet före simlektionen, för då blir det väldigt halt. Smörj regelbundet hemma och efter att det varit i vatten. 

Nej, barnet får inte öroninflammation av att babysimma. Inget vatten når in till mellanörat. Hörselgången är smal, krokig och är täckt av ett vattenavstötande vax. Trumhinnan sitter som en vägg mellan hörselgången och mellanörat. Öroninflammationer bildas genom att bakterier vandrar upp till mellanörat från halsen via örontrumpeten och inte via ytterörat.

Alla kan bli irriterade i ögonen om vattnet är av dålig kvalitet (höga halter bundet klor).

Även om vattnet är bra reagerar vissa med att bli röda i ögonen. Detta är inget farligt och oftast ingenting som barnet ens känner av. Det försvinner inom någon timme efter simmet.

För er som simmar nu

Vad roligt att ni vill fortsätta simma. Det är viktigt att underhålla simkunskaperna för att barnet inte ska glömma dem. 

Återanmälan går till så här:

Under en viss tidsperiod kommer det att finnas en återanmälningsknapp på mina sidor. Om ni vill fortsätta simma ska ni klickat på den knappen. Efter ett bestämt datum kommer vi att utifrån de som klicka på knappen lägga det nya kursschemat. När kursschemat är klart kommer det att finnas tre dagar då ni själva kan byta tid vid behov och i mån av plats.

Du kan också avbryta bokningen om du inte vill ha den föreslagna tiden.

Därefter är schemat klart och vi släpper platserna till de som finns i vår intressekö.

Instruktören gör nivårapportering i samband med återanmälningsdatumet. Ditt barns rekommenderade nivå kommer att stå på mina sidor. Den rekommenderade nivån är den vi utgår från när vi gör det nya kursschemat. Den nivå de flesta i gruppen har kommer bestämma vilken nivå den tiden får. Om ditt barn t ex ska flytta upp en nivå kommer ni att få en likvärdig tid. I första hand kommer vi att försöka behålla tid och instruktör men det är inte alltid möjligt. 

Ni är alltid välkomna att själva föreslå nivå till ert barn. 

Ibland är det inte nivån som är det avgörande för om det inte finns en passande tid kan ni ändå få förslag på en annan grupp där instruktören anpassar undervisningen för ert barn. 

Det kan hända att man av olika anledningar behöver ta ett uppehåll från simmandet. Det som är viktigt att veta är att barn glömmer sina färdigheter snabbt så utifrån barnets behov är det bättre att fortsätta simma de gånger ni kan gå, även om ni skulle missa några lektioner pga av resa eller annat. 

Om ni trots detta behöver ta ett uppehåll ska ni inte trycka på återanmälningsknappen utan göra en intresseanmälan till den kursstart ni önskar börja igen. Ni får då ett mail när kursschemat är klart.

Ni kommer att tappa den kursplats ni har och får välja plats efter att de som har en aktiv simkurs har valt tid. 

Vi tillåter två vuxna per barn till och med nivå Sjöhäst och sedan en vuxen per barn. 

Vi ser de vuxna som en stor tillgång i undervisningen både för att barnet blir tryggare, för att den vuxne också ska få kunskapen och att väntetiden för barnet blir kortare när det har en egen "simassistent". 

Vi har följande kriterier för att barnet inte längre behöver en vuxen i vattnet: 

 • Kunna ta instruktioner från instruktören
 • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
 • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
 • Själv vilja vara utan förälder
 • Kunna vänta på sin tur
 • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
 • Kunna kommunicera med de andra barnen

Ni hittar kvarglömda saker i lådan inne i bassänghallen till vänster om herrarnas omklädningsrum mot fönsterväggen. Torra saker lägger vi i hurtsen i slussen utanför omklädningsrummen. Värdefulla saker som smycken eller mobiltelefoner tar vi in på kontoret. 

Du köper en kurs mellan vissa datum. Om du missar en lektion pga av sjukdom eller annat har du inte automatiskt rätt att få en ny lektion. 

Men, eftersom vi vet hur det kan vara med barn och sjukdomar så har vi återsim som en extra möjlighet att i mån av plats simma som en extra service till er. Återsim läggs upp när det finns möjlighet platsmässigt i bassängen och man kan boka detta en vecka i förväg via mina sidor upp till 6 mån efter missad lektion.

Det är blandade åldrar på barnen i gruppen så det är inte att man simmar igen en viss lektion i en viss kurs. Men instruktören har en gemensam genomgång och så får man öva på det man behöver under lektionen.

Det är viktigt att avboka ett bokat återsim senast 12 timmar före. Annars räknas det tillfället som förbrukat.

Om man är ny på Linnéas Simskola och inte har simmat så många tillfällen ännu så rekommenderar vi att man väntar med att boka återsim tills man har byggt upp en grundläggande vattentrygghet och börjat bli bekant med vår pedagogik.

Öppet sim är tillfällen då bassängen är ledig och vi har möjlighet att bjuda in våra aktiva simmare att komma och simma och öva på sådant man lär sig på simlektionerna. Det är ingen instruktör i vattnet och man behöver inte ha missat ett tillfälle för att boka öppet sim. Öppet sim är 30 min som våra simlektioner.

Detta är våra förhållningsregler vid Öppet sim:

 • Man kan tidigast vara på plats på simskolan 30 min före. 
 • Våra duschregler gäller. Det innebär att både vuxen och barn måste duscha utan badkläder och tvåla in sig noga och tvätta håret. 
 • En ansvarig vuxen ska vara med barnet i vattnet. Denne har ansvar över barnets säkerhet.
 • Visa hänsyn till andra simmare. 
 • Allt lånat material ska läggas tillbaka på sin plats efter tillfället.
 • Gäller endast aktiva simkursdeltagare. 
 • Avboka minst 12 h innan om du inte kan delta.

Extrasim är en bonusförmån som Rubin- och Diamantmedlemmar får. Det är extra simlektioner som förläggs på tider då tillfälle ges. 

 • Extrasim kan också finnas i samband med utbildningar. 
 • Extrasim gäller endast aktiva simkursdeltagare. 
 • Avboka minst 12 h innan om du inte kan delta.

Sjukdom och frånvaro

Nej, det behövs inte. Instruktören för närvaro vid bassängen. Frånvarotillfällen sparas i systemet. 
 

Du köper en kurs mellan vissa datum och det betyder att du inte har rätt till ett visst antal lektioner.

Men, eftersom vi vet hur det kan vara med barn och sjukdomar (särskilt nu) så har vi återsim som en extra möjlighet att i mån av plats simma som en extra service till er. Återsim läggs upp när det finns möjlighet platsmässigt i bassängen och man kan boka detta en vecka i förväg via mina sidor upp till 6 mån efter missad lektion.

Det är blandade åldrar på barnen i gruppen så det är inte att man simmar igen en viss lektion i en viss kurs. Men instruktören har en gemensam genomgång och så får man öva på det man behöver under lektionen.

Det är viktigt att avboka ett bokat återsim som man inte kan utnyttja. Annars räknas det tillfället som förbrukat.

Regler och trivsel på simskolan

Det är mycket viktigt att alla duschar noggrant innan de kliver ner i vår bassäng. Man duschar utan badkläder, tvålar in sig, tvättar bort smink och tvättar håret med schampo alternativt använder en tät, täckande badmössa. En oduschad person är lika smutsig som 100 duschade personer för vår bassäng. Ju bättre alla duschar desto mindre klor behöver vi använda. 

I vår foajé har vi bord och stolar där man får sitta och äta. Vi har mikrovågsugnar, skålar, bestick och glas som man får låna. Vi ber alla att diska efter sig. 

Man får inte äta i vår soffgrupp. Både soffan och mattan blir så lätt fläckiga. 

Man får inte äta eller dricka i omklädningsrummen. Varma drycker kan spillas på små barn som kryper eller går runt i omklädningsrummen. Vattenflaskor går bra (ej glasflaskor!).

Det är bra om man packar sin matlåda i glas säkert i väskan. Omklädningsrummen har kakelgolv och det är inte glasvänligt, vi vill inte ha glasskärvor på golvet i denna barfotamiljö. 

Nötter, jordnöt och mandel kan utlösa svåra och ibland till och med livshotande reaktioner hos dem som har dessa allergier. Med nötter menas till exempel hasselnöt, valnöt, paranöt, cashew, pecannöt, pistagenöt och makadamianöt.

Förbudet gäller alla simskolans lokaler.

Vi uppskattar om alla hjälps åt att skrapa golv och plocka hår från silarna i duscharna. Instruktörerna gör detta när de börjar och slutar sina pass men många är länge i vattnet och det kan fort bli mycket strumpludd på golvet. 

Tänk på att inte ställa barnstolar eller bumbostolar så att andra inte kan komma fram. När ni använt stolarna så är det fint om ni ställer dem åt sidan. 

Praktiska saker

Vi har ett antal fria parkeringsplatser framför vår entré. De är märkta med Linnéas Simskola. Det behövs inget parkeringsintyg. 

På kvällar och helger får vi även parkera på Boservice och HSBs platser. 

Det finns betalplatser runt om på gatorna. 

Barnvagnar får inte tas in i lokalen av brandsäkerhetsskäl utan parkeras utanför entrén i barnvagnsparkeringen. Ta med eget slanglås om du vill låsa. 

Det finns en busshållsplats på Säbygatan som heter Märstaplan, precis vid simskolan. 

Betalning

Vi använder oss av betalleverantören NETS som är kopplad till vårt kundsystem. I kassan kan du välja att betala med Swish, kort eller faktura. Väljer du faktura kommer den att hanteras via Riverty. Då kan man även välja delbetalning. Fakturaunderlaget kommer då per e-post från just Riverty och inte från Linnéas Simskola. Har man frågor angående faktura eller delbetalning kan ni kontakta Rivertys kundtjänst.

Vi har avtal med Epassi om friskvård. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka regler som gäller för arbetsplatsen men generella regler är att bidraget avser deltagaren. I vårt fall är deltagaren barnet om det gäller simskola, därför räknas det ej som friskvård. Gör man fel kan man bli tvungen att betala extra skatt. 

Bokningar på vattenträning eller av privatlektioner för vuxna kan med fördel använda friskvårdsbidraget. Ni behöver först ha en bokning hos oss, därefter kan ni använda friskvårdsbidraget via Epassi. Meddela oss när ni gjort det så att vi kan registrera er betalning. Ni kan inte betala i slutet av året innan kursen går utan bidraget måste vara giltigt under perioden som kursen är.

Ni har rätt att avboka er plats och få tillbaka kursavgiften upp till 14 dagar före det första kurstillfället. Senare avbokning återbetalas ej. 

Distansavtalslagens undantag:

 • Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en begränsad tidsperiod, till exempel kulturevent eller fotbollsmatcher.

Om en deltagare drabbas av oförutsedd sjukdom som omöjliggör deltagandet kan man mot uppvisande av läkarintyg få pengar tillbaka om man tecknat avbokningsskydd vid bokningen. Avbokningsskyddet gäller endast deltagaren, det vill säga den som simmar, och inte om ansvarig, till exempel förälder, skulle bli sjuk.

Avbokningsskyddet kostar 200 kr och betalas vid kursbokning. Skyddet gäller ifall sjukdom eller skada förhindrar deltagaren att delta på minst hälften av kurstillfällena. Läkarintyg med förklaring av varför deltagaren inte kan gå på simskola krävs. Läkarintyget måste tydligt hänvisa till tidsperioden som barnet inte kan delta på simlektioner. Kostnaden för de lektionerna är det som man kan få tillbaka.

Här kan du läsa om avbokningsskydd, avbokningsregler och återsim.