Om våra olika kursnivåer

Vår kursstege har 4 olika startgrupper beroende på ålder, där man börjar om man inte har simmat tidigare: Anka (0-11 mån), Rocka (1-2 år), Krabba (3-5 år) samt Grodyngel (5 år och äldre).

När man gått startgruppen en eller flera gånger slussas barnet in i kursstegen på den nivån som motsvarar kunskaperna barnet har. 

När byter man nivå?

Vanligtvis stannar man på en nivå under 1–5 kursomgångar beroende på hur bra barnet behärskar de olika övningarna. En del barn mår bättre av att vara i en grupp där de själva har kommit lite längre än de andra. Omvänt mår en del bättre av att ha andra att sporras av. Det kan också finnas sociala eller praktiska skäl till att välja en viss nivå.

Siminstruktören rapporterar till kontoret när barnet har uppnått vissa färdigheter och då flyttas barnet vidare automatiskt till nästa nivå. På "Mina sidor" kan du se vilken nivå ditt barn ligger på och vilken nivå som är rekommenderad till nästa kurs. Ni kan också själva diskutera med siminstruktören eller med kontoret om ni vill byta nivå. Efter varje avklarad nivå låses det upp ett simdiplom på "mina sidor" som ni kan skriva ut och sätta på väggen!

Anka

Ålder:
3 - 11 månader

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Första lektionen är enbart teoretisk och har ofta en annan dag och tid än övriga lektioner. 

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Målen för kursen är att föräldrarna ska känna sig trygga med barnet i vattnet, att barnet kan koppla sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och att barnet kan röra sig ledigt över ytan med föräldrarnas hjälp. Barnet ska också kunna känna sig tillfreds med att få en hel hink med vatten över ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna.

Rocka

Ålder:
12 månader - 3 år

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp samt att barnet ska kunna simma två meter under vattnet.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst eller Blåsfisk beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda och kan alltså gå Rocka flera kurser..

Krabba

Ålder:
3 - 5 år

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter.

Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Målen för kursen är att barnet ska kunna ryggflyta i tre sekunder med hjälp, att barnet ska kunna hoppa från kanten och vända under vattnet med hjälp, att barnet ska kunna simma två meter självständigt med ansiktet under vattnet samt ca 20 m med simhjälpmedel.

Nästa nivå är Blåsfisk, Späckhuggare eller Haj. Byte av nivå sker när barnet uppnått målen på den nuvarande nivån vilket gör att barnet kan gå Krabbakursen flera gånger. Man får vara en vuxen med i vattnet i Krabban.

Sjöstjärna

Ålder:
5 - 17 månader

Någon av nybörjarkurserna.

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma en kort sträcka under vattnet, rotera från rygg till mage och från mage till rygg med hjälp. Barnet ska kunna hålla fast i kanten. Den motoriska utvecklingen stimuleras med armringar. Barnet simmar 2-5 m med armringar. 
 

Nästa nivå är Pingvin. Ditt barn blir flyttad till nästa nivå när nivåmålen är uppnådda.

Pingvin

Ålder:
8 månader - 2 år

Målen för Sjöstjärna.

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma 1,5 meter. Att vänta på okej vid hopp från kant eller matta. Ta tag själv och hålla fast i kanten vid avslut av simsträcka samt vända tillbaka med hjälp.

Sjöhäst

Ålder:
12 månader - 3 år

Målen för Pingvin.

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma cirka 2 meter självständigt samt 10 m med simhjälpmedel. Att flyta på rygg i tre sekunder med hjälp. Att tippa baklänges från en matta och rotera till mage med hjälp. Barnet ska kunna vända tillbaka till kanten med hjälp. Barnet ska själv kunna klättra upp på kant eller matta. Barnet ska kunna hålla sig fast på förälderns rygg när denne simmar.

Blåsfisk

Ålder:
18 månader - 4 år

Målen för Sjöhäst.

 • Barnet ska kunna simma 3 meter självständigt och börja hämtar luft.
 • Att kunna simma ca 15 m med simhjälpmedel.
 • Att göra sittande huvuddyk och vända tillbaka till kanten själv.
 • Att kunna avsluta simsträckan på egen hand.
 • Att kunna ryggflyta i fem sekunder med hjälp och rotera till mage utan hjälp.

Från nivå Blåsfisk får endast en vuxen vara med i vattnet även när det inte är pandemi.

Späckhuggare

Ålder:
3 - 6 år

Målen för Blåsfisk.

Målen för kursen är att barnet ska kunna simma 4 meter och hämta luft självständigt. Hoppa från kanten och rotera till rygg. Flyta på egen hand i tre sekunder. Simma, rotera till rygg och tillbaka igen. Barnet ska kunna avsluta simsträckan på egen hand samt glida som en pil med huvudet ner och kunna göra stående huvuddyk. Barnet simmar med armtag och vi börjar med ryggsim.

Haj

Ålder:
3 - 7 år

Målen för Späckhuggare.

Målen är att barnet ska kunna simma 12 meter med korrekt teknik inklusive andning.

Den vuxna som är med barnet kan börja "slussas ut" från vattnet i Hajnivån. För att ett barn ska kunna vara utan medföljande vuxen i bassängen behöver det:

 • Kunna ta instruktioner från instruktören
 • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
 • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
 • Själv vilja vara utan förälder
 • Kunna vänta på sin tur
 • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
 • Kunna kommunicera med de andra barnen

Grodyngel

Ålder:
5 - 12 år

Inga förkunskaper

Målen för denna kurs är att barnet ska kunna vara under vattnet, glida som en pil med ansiktet ned i vattnet 3 s samt flyta på rygg 3 s. Kunna hoppa ifrån kanten och vända tillbaka själv. Allt detta utan flythjälpmedel.

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Bröstsim1 eller Crawl1 (Groda - Bröstsim och Delfin - Crawl).

En förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med ska vara med i vattnet. Grodyngel kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

Groda

Ålder:
5 - 11 år

Målen för Grodyngel (grundkurs). Observera att målen för Grodyngel är att kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv).

Målet är att klara av bröstsim med rätt teknik arm- och bentag minst 6 meter samt kunna komma upp och andas. Kunna hoppa i vattnet själv och vända över till rygg och flyta i 12 s, vända tillbaka och simma bröstsim till kanten. En förälder/vuxen som barnet är trygg med ska vara med barnet i vattnet. Groda kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

Delfin

Ålder:
5 - 11 år

Målen i Grodyngel. Vara bekväm i vattenmiljön och under vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt. Glida med ansiktet nedåt minst 3 s och kunna flyta på rygg självständigt minst 3 s. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv) innan det börjar i Delfin.

Målen är att kunna simma crawl minst 12 meter med korrekt teknik inklusive sidoandning. Man kan behöva gå Delfin flera gånger för att uppnå målen.

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen, som barnet känner sig trygg med, i vattnet. 

Val

Ålder:
5 - 10 år

Målen i Groda (kunna simma minst 6 meter med korrekt teknik).

Målen är att barnet ska kunna simma bröstsim minst 24 meter med korrekt teknik, inklusive korrekt andning samt lära sig liksidigt ryggsim. Man kan behöva gå val flera gånger innan målen är uppnådda.

Barnet ska ha med sig en förälder/vuxen som barnet känner sig trygg med i vattnet. När barnet gått både Svärdfisk och Val är det dags för teknikgrupp.

Svärdfisk

Ålder:
5 - 10 år

Målen för Haj eller Delfin. 

Målet är att kunna simma crawl ca 24 meter med korrekt teknik både gällande armtag, bentag och dubbelsidig andning.

Teknikgrupp

Ålder:
6 - 15 år

Det är inte tävlingsinriktat utan undervisningen är med vår pedagogik som ni är vana vid sedan tidigare kurser. Bassängen är 12 m.

Inga föräldrar är med i vattnet. 

Målen för Svärdfisk samt Val dvs kunna simma minst 24 m bröstsim och crawl med rätt teknik och andning. 

Att kunna simma alla fyra simsätt. Voltvändning.

Sjöjungfrusimskola

Ålder:
6 - 13 år

Lär sig att simma som en sjöjungfru i vår härliga bassäng. Barnet ska vara mellan 6 och 10 år (storlek 120-150) och ska kunna simma själv på djupt vatten och vara ok med att vara under vattnet. 
Vi lånar ut dräkt och fena under lektionen. Barnen har duschat som vanligt och har sina egna badkläder sig under.

Sjöjungfrusimkurser erbjuds vid några tillfällen per år när intresset är tillräckligt stort. Kontakta oss på info@linneassimskola.se om du inte hittar någon grupp att boka in dig i just nu.

Barnet ska vara mellan 6 och 10 år (storlek 120-150) och ska kunna simma själv på djupt vatten och vara ok med att vara under vattnet.

Barnet lär sig att simma med sjöjungfrudräkt och monofena. Vi övar på delfinkick, sidokick och ryggkick.

Vattenträning medel

Ålder:
15 - 100 år

Vi erbjuder en härlig vattenträning i en varm bassäng där du själv anpassar övningarna efter hur jobbigt du vill att det ska vara.

Vara trygg i 130 cm djupt vatten.

Vi tränar i ca 45-50 minuter i vattnet, gruppen leds av en instruktör som står på kanten och visar koreografi som vi gör tillsammans.
Vi varvar lite tuffare övningar och rörlighetsövningar. Du anpassar efter din egen förmåga.

Vattenträning puls

Ålder:
15 - 100 år

Styrkepasset är för dig som vill ha ett mer intensivt träningspass med fokus på styrka.
Här jobbar vi med övningar i intervaller och även här kan du anpassa övningarna efter dagsformen.

Vara trygg i vatten på 130 cm djup

Vi tränar tillsammans i ca 45-50 minuter.

En instruktör står på kanten och visar övningar. I vattengymnastik - puls så byts övningarna ut med några veckors mellanrum. Här arbetar vi i intervaller, en övningar i 45 sekunder sedan 15 sekunders vila innan nästa övning startar i 45 sekunder. 
Vi har ca 8-9 olika övningar varje vecka och dessa gör vi i tre varv. Här har du möjlighet att få både hög puls och mjölksyra. Alla kan vara med efter egen förmåga.