Om våra olika kursnivåer

Vi har kurser som passar alla!

Ditt barn kan börja simma redan när det är 3 månader gammalt och fortsätta ända upp till 10 års ålder. De flesta som simmar hos oss går många kurser där kunskaperna byggs på varandra. 

Om ditt barn inte har simmat hos oss tidigare har vi särskilda nybörjarnivåer (Anka, Rocka, Krabba och Grodyngel) som ger en bra grund för att sedan kunna gå vidare till andra nivåer. Om du vill ha en extra boost med kunskaper kan du boka in privatlektioner. 

Vår kursstege har 4 olika startgrupper beroende på ålder, där man börjar om man inte har simmat tidigare: Anka (0-11 mån), Rocka (1-2 år), Krabba (3-5 år) samt Grodyngel (5 år och äldre).

När man gått startgruppen en eller flera gånger slussas barnet in i kursstegen på den nivån som motsvarar kunskaperna barnet har. 

När byter man nivå?

Vanligtvis stannar man på en nivå under 1–5 kursomgångar beroende på hur bra barnet behärskar de olika övningarna. En del barn mår bättre av att vara i en grupp där de själva har kommit lite längre än de andra. Omvänt mår en del bättre av att ha andra att sporras av. Det kan också finnas sociala eller praktiska skäl till att välja en viss nivå.

Siminstruktören rapporterar till kontoret när barnet har uppnått vissa färdigheter och då flyttas barnet vidare automatiskt till nästa nivå. På "Mina sidor" kan du se vilken nivå ditt barn ligger på och vilken nivå som är rekommenderad till nästa kurs. Ni kan också själva diskutera med siminstruktören eller med kontoret om ni vill byta nivå. Efter varje avklarad nivå låses det upp ett simdiplom på "mina sidor" som ni kan skriva ut och sätta på väggen!

Vattenträning för vuxna

Ålder:
18 - 100 år

Ett träningspass i vattnet med fokus på styrka, kondition och balans. Alla tränar efter egen förmåga, man ger så mycket man kan.

 

 

 

 

Vara trygg i 130 cm djupt vatten.

Passet är på 45 minuter. En instruktör står på kanten och visar övningar. Övningarna byts ut med några veckors mellanrum. 

Morgonsim för vuxna

Ålder:
18 - 100 år

Morgonsim är en möjlighet att komma och simma i vår härliga bassäng på morgonen när vi har en lugn stund. Dämpad belysning och lugn musik och 34 grader i vattnet - kan det bli en bättre start på morgonen?!

Du har 1 timme på dig att nyttja vår bassäng. Du måste vara över 18 år. 

Våra aktiva kunder har 50% rabatt och får koden separat. 

Morgonsim är endast för vuxna och endast för förbetalda kunder. Man betalar för 5 datum. Kan man inte komma vid ett tillfälle är detta något som inte kan "simmas igen". Vi säljer inte enstaka tillfällen eller klippkort. 

Anka

Ålder:
3 - 11 månader

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Första lektionen är enbart teoretisk och har ofta en annan dag och tid än övriga lektioner. 

Inga. Barnet är mellan 3 och 11 månader.

Målen för kursen är att de vuxna känner sig trygga med barnet i vattnet. Barnet kopplar sina egna simrörelser med att ta sig fram i vattnet och känner sig tillfreds med att få en rikligt med vatten över huvudet och ansiktet.

Nästa nivå är Sjöstjärna.

Rocka

Ålder:
12 månader - 3 år

Inga. Barnet är mellan 12 och 35 mån. 

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Målen för kursen är att barnet simmar självständigt 2 m med ansiktet ned i vattnet. Barnet hoppar från kanten och vänder tillbaka under vattnet med hjälp. Att flyta på rygg med hjälp. Vi fokuserar på benspark och rätt simläge.

Nästa nivå är Pingvin, Sjöhäst, Blåsfisk eller Krabba beroende på vilka kunskaper barnet har. Barnet går till nästa nivå när målen för Rocka är uppnådda och kan alltså gå Rocka flera kurser.

Krabba

Ålder:
3 - 5 år

Inga. Barnet är mellan 3 och 5 år. 

Vi fokuserar på trygghet och grundläggande simfärdigheter. Målen för kursen är att barnet simmar självständigt 2 m med ansiktet ned i vattnet. Barnet hoppar från kanten och vänder tillbaka under vattnet med hjälp. Att kunna glida med ansiktet ned i vattnet. Barnet flyter på rygg med hjälp. Vi fokuserar på benspark, armtag och rätt simläge.

Nästa nivå är Blåsfisk, Späckhuggare, Haj eller Grodyngel. Byte av nivå sker när barnet uppnått målen på den nuvarande nivån vilket gör att barnet kan gå Krabba flera gånger. Man får vara en vuxen med i vattnet i Krabba.

Sjöstjärna

Ålder:
5 - 17 månader

Någon av nybörjarkurserna.

Målen för kursen är att barnet självständigt simmar 0,5 m med ansiktet ned i vattnet. Barnet roterar från mage till rygg och från rygg till mage med hjälp. Barnet lär sig att hålla andan och vi fokuserar på benspark.

Nästa nivå är Pingvin. 

Pingvin

Ålder:
8 månader - 2 år

Målen för Sjöstjärna.

Målen för kursen är att barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 1,5 m mot matta, kant, trappa eller vuxen. Barnet väntar på okej vid hopp från matta, kant eller trapp. Barnet flyter på rygg med hjälp och vi fokuserar på benspark och rätt simläge. Man kan behöva gå Pingvin flera gånger för att uppnå målen.

Sjöhäst

Ålder:
12 månader - 3 år

Målen för Pingvin.

Målen för kursen är att barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 2 m. Barnet vänder tillbaka till kant eller matta med hjälp och klättrar självständigt upp på kant eller matta. Barnet flyter på rygg med hjälp. VI fokuserar på benspark och rätt simläge. Man kan behöva gå Sjöhäst flera gånger för att uppnå målen.

Blåsfisk

Ålder:
18 månader - 4 år

Målen för Sjöhäst.

Barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 3 m och avslutar simsträckan själv. Barnet övar på att hämta luft. Barnet gör sittande huvuddyk och vänder tillbaka till kant eller matta själv. Barnet flyter på rygg i 5 sek med hjälp och roterar till mage utan hjälp. Vi fokuserar på benspark och rätt simläge. Man kan behöva gå Blåsfisk flera gånger för att uppnå målen.

Från nivå Blåsfisk får endast en vuxen vara med i vattnet.

Späckhuggare

Ålder:
3 - 6 år

Målen för Blåsfisk.

Målen för kursen är att barnet simmar självständigt med ansiktet ned i vattnet 4 m och avslutar simsträckan själv. Barnet hämtar luft och roterar till ryggläge och tillbaka till magläge. Barnet glider med ansiktet ned i vattnet, gör stående dyk och flyter på rygg självständigt. Vi fokuserar på benspark, armtag och rätt simläge samt börjar med ryggsim. Man kan behöva gå Späckhuggare flera gånger för att uppnå målen.

Haj

Ålder:
3 - 7 år

Målen för Späckhuggare.

Målen är att barnet simmar crawl och ryggcrawl minst 12 m med korrekt teknik inklusive sidoandning. Barnet hoppar/dyker från kanten, flyter på rygg och simmar crawl tillbaka till kanten självständigt. Vi förfinar tekniken av bentag, armtag och rätt simläge i crawl samt dyktekniken. Man kan behöva gå Haj flera gånger för att uppnå målen.

Den vuxna som är med barnet kan börja "slussas ut" från vattnet i Hajnivån. För att ett barn ska kunna vara utan medföljande vuxen i bassängen behöver det:

 • Kunna ta instruktioner från instruktören 
 • Kunna hoppa från kanten och rotera tillbaka
 • Kunna hoppa från kanten och rotera över till rygg och flyta
 • Själv vilja vara utan förälder
 • Kunna vänta på sin tur
 • Kunna kommunicera med instruktören (t ex kunna språket, lyssna och prata)
 • Kunna kommunicera med de andra barnen

Grodyngel

Ålder:
5 - 12 år

Inga förkunskaper.

Målen för denna kurs är att barnet ska kunna vara under vattnet och glida med ansiktet ned i vattnet. Barnet ska kunna flyta självständigt på rygg samt kunna hoppa ifrån kanten och vända tillbaka självständigt. 

När man klarat av målen i Grodyngel (grundkurs) är man redo för Groda (Bröstsimkurs 1) eller Delfin (Crawlkurs 1). 

En vuxen som barnet känner sig trygg med ska vara med i vattnet. Grodyngel kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

Groda

Ålder:
5 - 11 år

Målen för Grodyngel (grundkurs). Att vara trygg med att vara under vattnet och glida med ansiktet ned i vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt och flyta på rygg självständigt. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv.) innan det börjar i Groda. 

Har man gått crawlkurserna Haj eller Svärdfisk och klarat målen så kan man gå över till Groda för att lära sig bröstsim. 

Målet är att barnet ska kunna simma bröstsim med rätt teknik minst 6 m. Barnet ska ha börjat hämta luft vid bröstsim. Att kunna hoppa/dyka i vattnet själv, flyta på rygg och sedan simma bröstsim tillbaka till kanten självständigt.

En vuxen som barnet är trygg med ska vara med barnet i vattnet. Groda kan man behöva gå flera gånger för att uppnå målen.

Delfin

Ålder:
5 - 11 år

Målen för Grodyngel (grundkurs). Målen för Grodyngel är att vara trygg med att vara under vattnet och glida med ansiktet ned i vattnet. Klara att hoppa i och vända tillbaka till kanten självständigt och flyta på rygg självständigt. Observera att barnet ska kunna hantera vattenmiljön utan simhjälpmedel (armringar, flytbrädor osv.) innan det börjar i Delfin.

Har man gått bröstsimkurserna Groda eller Val och klarat målen så kan man gå över till Delfin för att lära sig bröstsim. 

Målen är att kunna simma crawl och ryggcrawl minst 12 m med korrekt teknik inklusive sidoandning. Att kunna hoppa/dyka från kanten, flyta på rygg och sedan simma crawl tillbaka till kanten självständigt. Vi förfinar tekniken av bentag, armtag och rätt simläge i crawl samt dyktekniken. 

Man kan behöva gå Delfin flera gånger för att uppnå målen.

Barnet ska ha med sig en vuxen som barnet känner sig trygg med i vattnet. 

Val

Ålder:
5 - 10 år

Målen för Groda.

Målen är att barnet ska kunna simma bröstsim minst 24 m med korrekt teknik och andning. Att kunna simma minst 24 m liksidigt ryggsim (livräddningssim) med korrekt teknik. Att förfina sin dykteknik. Man kan behöva gå Val flera gånger innan man uppnått kursmålen.

När barnet gått både Svärdfisk och Val är det dags för Teknikgrupp.

Svärdfisk

Ålder:
5 - 10 år

Målen för Haj eller Delfin. 

Målet är att kunna simma crawl ca 24 meter med korrekt teknik både gällande armtag, bentag och dubbelsidig andning. Man kan behöva gå Svärdfisk flera gånger för att uppnå målen.

Teknikgrupp

Ålder:
6 - 15 år

Det är inte tävlingsinriktat utan undervisningen är med vår pedagogik som ni är vana vid sedan tidigare kurser. Bassängen är 12 m.

Inga föräldrar är med i vattnet. 

Målen för Svärdfisk och Val.

Att kunna simma alla fyra simsätt med rätt teknik och andning. Att kunna voltvändning. Man kan behöva gå Teknikgrupp flera gånger för att uppnå målen.

Sjöjungfrusimskola

Ålder:
6 - 13 år

Simma som en sjöjungfru i vår härliga bassäng. Barnet ska vara mellan 6 och 10 år (storlek 120-150) och ska kunna simma själv på djupt vatten och vara trygg med att vara under vattnet. 
Vi lånar ut sjöjungfrudräkt och fena under lektionen. Barnen har duschat som vanligt och har sina egna badkläder på sig under.

Sjöjungfrusimkurser erbjuds vid några tillfällen per år när intresset är tillräckligt stort. Kontakta oss på info@linneassimskola.se om du inte hittar någon grupp att boka just nu.

Barnet ska vara mellan 6 och 10 år (storlek 120-150) och ska kunna simma själv på djupt vatten och vara trygg med att vara under vattnet.

Barnet lär sig att simma med sjöjungfrudräkt och monofena. Vi övar på delfinkick, sidokick och ryggkick.

Vattenträning medel

Ålder:
15 - 100 år

Vi erbjuder en härlig vattenträning i en varm bassäng där du själv anpassar övningarna efter hur jobbigt du vill att det ska vara.

Vara trygg i 130 cm djupt vatten.

Vi tränar i 45 minuter i vattnet, gruppen leds av en instruktör som står på kanten och visar en koreografi till musik. 
Övningarna fokuserar på allt från styrka, balans och rörlighet till kondition. 

Vattenträning puls

Ålder:
15 - 100 år

Ett stationspass med fokus på styrka, kondition och balans. Alla tränar efter egen förmåga, man ger så mycket man kan.

Vara trygg i 130 cm djupt vatten.

Passet är på 45 minuter. En instruktör står på kanten och visar övningar. Övningarna byts ut med några veckors mellanrum. Vi tränar i intervaller med en övning i 45 sekunder sedan 10 sekunders vila innan nästa övning startar i 45 sekunder. Vi har ca 10-12 olika övningar varje vecka och dessa upprepas i tre varv. 

HLR

Ålder:
19 - 85 år

Denna utbildning ges vid ett tillfälle och är riktad till föräldrar i Linnéas Simskolas verksamhet. Utbildningen ges i konferensrummet i anslutning till simskolan på Märstagatan 4.

Utbildningen är ca 3 h och i samband med den bjuder vi på fika. 

Inga

 • Att kunna göra livräddande första hjälpen. 
 • Förstå skillnaden på barn och vuxna.
 • Kunna hantera om barnet fått främmande kropp i luftvägarna.
 • Andning, blödning, chock. 
 • Förstå och hantera andra akuta tillstånd.
 • Förstå att tänka förebyggande.