Detta gäller om man är sjuk. Uppdaterat 2021-11-22

Den 29/9 kommer nästan alla pandemirestriktioner att tas bort vilket förstås känns väldigt skönt. Vi på simskolan var tidiga med att införa restriktioner (8 april 2020) och har under hela pandemin anpassat vår verksamhet på olika sätt. Vi vill tacka alla våra simfamiljer som på ett föredömligt sätt hjälpts åt så att simskolan kunnat hålla öppen. 

I samband med att restriktionerna lättas kommer följande att gälla på simskolan:

  • Antalet tillåtna vuxna ökas igen till två upp till nivå Sjöhäst som tidigare. 
  • Medföljande vuxna kan titta på från kanten om hen vill. 
  • Vi rekommenderar alla som kommer till oss att vara vaccinerade. 
  • Grupperna kommer i nästa period att ha 7 deltagare på hel bassäng. Delningen av bassäng kommer tidigast att införas i januari. 
  • Mikrovågsugnarna är åter öppna. Bord och stolar ställs successivt tillbaka liksom lekhörnan. 
  • De små omklädningsrummen kommer att finnas kvar för er som vill byta om enskilt. 
  • Fönplatserna i konferensrummet kommer att vara kvar denna termin. 
  • Handtvätt är fortsatt obligatoriskt. 
  • Stanna hemma vid symptom gäller fortfarande. 
  • Skruttenarmringar fortsätter att vara instruktörsbundna. Det finns fyra par per instruktör. Vill ni slippa vänta på dessa och ha egna personliga kan ni köpa dem på Linneashopen.se. Glömt inte att märka dem med barnets namn. 
Uppdaterad covid19 plan

Se ritning nedan för hur flödet i lokalerna ska ske samt gå runt i lokalerna i vår 360-presentation nedan. Längst ned finns även bilder.

 

Tvätta händerna
Skåp med avdelare emellan i ett omklädningsrum
Duschar med avdelare emellan
Litet omklädningsrum med duschkabin
Plats för att föna håret